Градско веће


Чланови Градског већа града Краљева и њихова задужења:

Име и презиме Звање Ресор
1 др Предраг Терзић доктор политичких наука – Градска управа
– финансије, изворни приходи локалне самоуправе и буџет града Краљева
2 Вукман Ракочевић машински инжењер – управљање имовином, имовинско-правни послови
– управљање пројектима и локално-економски развој
3 Александар Цветковић дипл.инжењер шумарства – послови из области рада и пословања јавних предузећа
– образовање
4 Владимир Лазаревић санитарно- еколошки инжењер – заштита животне средине
5 Иван Бунарџић правник – међународна сарадња и приступни фондови
– спорт
6 Миљан Васиљевић предузетник – заштита и унапређење људских права
– спровођење мера популационе политике
7 Новица Лишанин мастер менаџер – урбанизам, грађевинарство и стамбено-комунална делатност
– рад са месним заједницама
8 Ивана Базић струковни економиста – социјална политика
– брига о деци и породици
9 Миломир Шљивић економиста – рурални развој и приватно предузетништво
10 Радоица Кочовић професор безбедности – послови из области развоја система заштите и спасавања
– цивилна заштита
11 Владан Вранић професор разредне наставе – послови у вези са решавањем питања инвалида рата (војних и цивилних) и породица погинулих бораца
12 Игор Цветковић дипл.инжењер шумарства – туризам
– пољопривреда
13 Милош Угреновић дипл.правник – послови из области односа са јавним установама