Градско веће

Чланови Градског већа града Краљева и њихова задужења:

Име и презиме Звање Ресор
1 др Предраг Терзић доктор политичких наука градоначелник
2 Вукман Ракочевић машински инжењер заменик градоначелника
3 Александар Цветковић дипл.инжењер шумарства однос са јавним предузећима и образовање
4 Владимир Лазаревић санитарно- еколошки инжењер заштита животне средине, омладинска политика
5 Иван Бунарџић правник међународна сарадња, приступни фондови, спорт
6 Миљан Васиљевић предузетник социјална политика
7 Милун Јовановић менаџер у трговини однос са јавним установама, заштита и унапређење људских права и спровођење мера популационе политике
8 Милан Милошевић дипл.инжењер електротехнике област урбанизма, грађевинарства и стамбено-комуналне делатности
9 Миломир Шљивић економиста развој руралног подручја и приватно предузетништво
10 Радоје Томашевић пуковник у пензији област решавања питања инвалида рата (војних и цивилних) и породица погинулих бораца
11 Прим.др Гордана Стојковић специјалиста опште медицине примарна здравствена заштита,култура, сарадња са градовима и општинама у земљи и иностранству
12 Игор Цветковић дипл.инжењер шумарства туризам
13 Милош Угреновић дипл.правник развој система заштите и спасавања, област цивилна заштита