Gradsko veće

Članovi Gradskog veća grada Kraljeva i njihova zaduženja:

Ime i prezime Zvanje Resor
1 dr Predrag Terzić doktor političkih nauka – Gradska uprava
– finansije, izvorni prihodi lokalne samouprave i budžet grada Kraljeva
2 Vukman Rakočević mašinski inženjer – upravljanje imovinom, imovinsko-pravni poslovi
– upravljanje projektima i lokalno-ekonomski razvoj
3 Aleksandar Cvetković dipl.inženjer šumarstva – poslovi iz oblasti rada i poslovanja javnih preduzeća
– obrazovanje
4 Vladimir Lazarević sanitarno- ekološki inženjer – zaštita životne sredine
5 Ivan Bunardžić pravnik – međunarodna saradnja i pristupni fondovi
– sport
6 Miljan Vasiljević preduzetnik – zaštita i unapređenje ljudskih prava
– sprovođenje mera populacione politike
7 Novica Lišanin master menadžer – urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalna delatnost
– rad sa mesnim zajednicama
8 Ivana Bazić strukovni ekonomista – socijalna politika
– briga o deci i porodici
9 Milomir Šljivić ekonomista – ruralni razvoj i privatno preduzetništvo
10 Radoica Kočović profesor bezbednosti – poslovi iz oblasti razvoja sistema zaštite i spasavanja
– civilna zaštita
11 Vladan Vranić profesor razredne nastave – poslovi u vezi sa rešavanjem pitanja invalida rata (vojnih i civilnih) i porodica poginulih boraca
12 Igor Cvetković dipl.inženjer šumarstva – turizam
– poljoprivreda
13 Miloš Ugrenović dipl.pravnik – poslovi iz oblasti odnosa sa javnim ustanovama