Gradsko veće

Članovi Gradskog veća grada Kraljeva i njihova zaduženja:

Ime i prezime Zvanje Resor
1 dr Predrag Terzić doktor političkih nauka gradonačelnik
2 Vukman Rakočević mašinski inženjer zamenik gradonačelnika
3 Aleksandar Cvetković dipl.inženjer šumarstva odnos sa javnim preduzećima i obrazovanje
4 Vladimir Lazarević sanitarno- ekološki inženjer zaštita životne sredine, omladinska politika
5 Ivan Bunardžić pravnik međunarodna saradnja, pristupni fondovi, sport
6 Miljan Vasiljević preduzetnik socijalna politika
7 Milun Jovanović menadžer u trgovini odnos sa javnim ustanovama, zaštita i unapređenje ljudskih prava i sprovođenje mera populacione politike
8 Milan Milošević dipl.inženjer elektrotehnike oblast urbanizma, građevinarstva i stambeno-komunalne delatnosti
9 Milomir Šljivić ekonomista razvoj ruralnog područja i privatno preduzetništvo
10 Radoje Tomašević pukovnik u penziji oblast rešavanja pitanja invalida rata (vojnih i civilnih) i porodica poginulih boraca
11 Prim.dr Gordana Stojković specijalista opšte medicine primarna zdravstvena zaštita,kultura, saradnja sa gradovima i opštinama u zemlji i inostranstvu
12 Igor Cvetković dipl.inženjer šumarstva turizam
13 Miloš Ugrenović dipl.pravnik razvoj sistema zaštite i spasavanja, oblast civilna zaštita