Акти са три последње седнице Градског већа града Краљева


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.


 • Закључак Градског већа о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину за период 01.01.2021-30.06.2021. године.
 • Закључак за Скупштину града Краљева којим се утврђује Предлога закључка о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину за период 01.01.2021-30.06.2021.године|
 • Закључак Градског већа о давању сагласности Месној заједници Каменица да се од средстава добијених од давања у закуп пословног простора који се налази у Каменици плате трошкови посете делегације општине Будва.
 • Закључак Градског већа о давању сагласности на Измене Програма одржавања улица, јавних површина, градских и некатегорисаних путева на територији града Краљева у 2021. години.
 • Решење Градског већа о коришћењу средстава текуће буџетске резерве за потребе техничког пријема и израду енергетског пасоша за објекат Завода за јавно здравље у Краљеву у износу од 500.000,00 динара.
 • Решење Градског већа о коришћењу средстава текуће буџетске резерве за потребе финансирања спортских организација и спортских удружења у износу од 5.500.000,00 динара.
 • Решење Градског већа о давању сагласности Љубици Милојчевић из Краљева за парцелацију кат. парцелa број 2565/1 и 2564/1 обе КО Крушевица, које су јавна својина града Краљева.
 • Решење по жалби Јелисавете Јовановић из Краљева изјављеној на Решење Одељења за друштвене делатности број:553-203/21 од 18.05.2021. године ради остваривања права на новчану помоћ породици са троје и више деце на територији града Краљева.
 • Решење по жалби Наташе Рибаћ из Краљева изјављеној на Решење Одељења за друштвене делатности број: 553-253/21 од 31.05.2021. године ради остваривања права на новчану помоћ породици са троје и више деце на територији града Краљева.
 • Решење по жалби Златана Смоле Управника Стамбене заједнице, Трг Краља Петра I ослободиоца број 31, изјављеној на Решење Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности број: 360-37/21-6 од 21.05.2021. године.
 • Решење по жалби предузетника Милана Димитријевића, УР„Caffe DUO K.V.“ Краљево, изјављеној на Решење Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено- комуналне делатности број: 353-125/21-6 од 18.05.2021. године.
 • Решење по жалби предузетника Душанке Цвијовић СУР „Пегаз“ Краљево, изјављеној на Решење Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности број: 353-151/21-6 од 25.05.2021. године.
 • Решење по жалби Љиљане Пешић из Краљева, изјављеној преко пуномоћника Велимира Пешића из Краљева, на акт Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне делатности број:496/2021-VI од 07.04.2021. године.
 • Решење по жалби предузетника Ашими Бембеле, УПТР „ПЕЛИВАН АУТЕНТИК“ Краљево, изјављеној на Решење Одељења за инспекцијске послове-Комунална инспекција број: VIII-355-246/21 од 06.05.2021. године.
 • Решење по жалби предузетника Немање Шиљковића, УРПК „Raff Lux“ Краљево, изјављеној на Решење Одељења за инспекцијске послове-Комунална инспекција број: VIII-355-262/21 од 06.05.2021. године.
 • Решење по жалби МЗ Милавчићи изјављеној на Решење Одељења за инспекцијске послове – Инспекција за саобраћај и путеве, број: 344-858/20-VIII од 19.05.2021. године.
 • Решење по захтеву Градског правобранилаштва града Краљева у предмету Папакоча Небојше из Краљева за наставак поступка прекинутог решењем Градског већа града Краљева, број 52/21-I од 06.04.2021. године, због доношења пресуде Вишег суда у Краљеву, број 2П.15/21 од 28.05.2021. године.

Акти са свих седница Градског већа града Краљева – Архива


♦30.07.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 40. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

♦21.07.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 39. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

♦19.07.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 38. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

♦09.07.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 37. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

♦05.07.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 36. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

25.06.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 35. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

19.06.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 34. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

14.06.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 33. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

07.06.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 32. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

31.05.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 31. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

18.05.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 30. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

12.05.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 29. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

29.04.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 28. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

20.04.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 27. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

06.04.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 26. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

25.03.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 25. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

18.03.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 24. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

12.03.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 23. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

24.02.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 22. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

♦ 17.02.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 21. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

  05.02.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 20. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

  29.01.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 19. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

♦  18.01.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 18. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

♦  11.01.2021. АКТИ ДОНЕТИ НА 17. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА