АКТИ СА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

11.082020. АКТИ ДОНЕТИ НА 135. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

27.07.2020. АКТИ ДОНЕТИ НА 134. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

21.07.2020. АКТИ ДОНЕТИ НА 133. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

10.07.2020. АКТИ ДОНЕТИ НА 132. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

08.07.2020. АКТИ ДОНЕТИ НА 131. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

12.06.2020. АКТИ ДОНЕТИ НА 130. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

09.06.2020. АКТИ ДОНЕТИ НА 129. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

29.05.2020. АКТИ ДОНЕТИ НА 128. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

25.05.2020. АКТИ ДОНЕТИ НА 127. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

20.05.2020. АКТИ ДОНЕТИ НА 126. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

12.05.2020. АКТИ ДОНЕТИ НА 125. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

06.05.2020. АКТИ ДОНЕТИ НА 124. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

07.04.2020. АКТИ ДОНЕТИ НА 123. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

26.03.2020. АКТИ ДОНЕТИ НА 122. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

23.03.2020. АКТИ ДОНЕТИ НА 121. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

09.03.2020. АКТИ ДОНЕТИ НА 119. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

25.02.2020. АКТИ ДОНЕТИ НА 118. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

10.02.2020. АКТИ ДОНЕТИ НА 117. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

31.01.2020. АКТИ ДОНЕТИ НА 116. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

27.01.2020. АКТИ ДОНЕТИ НА 115. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

08.01.2020. АКТИ ДОНЕТИ НА 114. СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА