AKTI SA SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA KRALJEVA

13.11.2019. AKTI DONETI NA 107. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

06.11.2019. AKTI DONETI NA 106. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

28.10.2019. AKTI DONETI NA 105. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

03.10.2019. AKTI DONETI NA 104. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

01.10.2019. AKTI DONETI NA 103. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

25.09.2019. AKTI DONETI NA 102. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

19.09.2019. AKTI DONETI NA 101. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

12.09.2019. AKTI DONETI NA 100. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

23.08.2019. AKTI DONETI NA 99. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

16.08.2019. AKTI DONETI NA 98. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

22.07.2019. AKTI DONETI NA 97. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

12.07.2019. AKTI DONETI NA 96. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

05.07.2019. AKTI DONETI NA 95. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

27.06.2019. AKTI DONETI NA 94. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

17.06.2019. AKTI DONETI NA 93. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

06.06.2019. AKTI DONETI NA 92. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

04.06.2019. AKTI DONETI NA 91. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

23.05.2019. AKTI DONETI NA 90. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

20.05.2019. AKTI DONETI NA 89. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

13.05.2019. AKTI DONETI NA 88. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

25.04.2019. AKTI DONETI NA 87. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

19.04.2019.AKTI DONETI NA 86. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

15.04.2019.AKTI DONETI NA 85. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

08.04.2019.AKTI DONETI NA 84. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

21.03.2019.AKTI DONETI NA 83. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

01.03.2019.AKTI DONETI NA 82. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

26.02.2019.AKTI DONETI NA 81. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

19.02.2019.AKTI DONETI NA 80. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

11.02.2019.AKTI DONETI NA 79. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

31.01.2019.AKTI DONETI NA 78. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

12.01.2019.AKTI DONETI NA 77. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

26.12.2018.AKTI DONETI NA 76. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

21.12.2018.AKTI DONETI NA 75. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

11.12.2018.AKTI DONETI NA 74. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

04.12.2018.AKTI DONETI NA 73. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

21.11.2018.AKTI DONETI NA 72. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

07.11.2018.AKTI DONETI NA 71. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

30.10.2018.AKTI DONETI NA 70. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

05.10.2018.AKTI DONETI NA 69. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

28.09.2018.AKTI DONETI NA 68. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

20.09.2018.AKTI DONETI NA 67. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

12.09.2018.AKTI DONETI NA 66. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

20.08.2018.AKTI DONETI NA 65. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

10.08.2018.AKTI DONETI NA 64. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

31.07.2018. AKTI DONETI NA 63. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

12.07.2018. AKTI DONETI NA 62. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

25.06.2018. AKTI DONETI NA 61. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

18.06.2018. AKTI DONETI NA 60. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

25.05.2018. AKTI DONETI NA 59. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

16.05.2018. AKTI DONETI NA 58. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

10.05.2018. AKTI DONETI NA 57. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

07.05.2018. AKTI DONETI NA 56. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

27.04.2018. AKTI DONETI NA 55. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

26.03.2018. AKTI DONETI NA 54. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

21.03.2018. AKTI DONETI NA 53. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

15.03.2018. AKTI DONETI NA 52. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

13.03.2018. AKTI DONETI NA 51. SEDNICI GRADSKOG VEĆA 

02.03.2018.  AKTI DONETI NA 50. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

19.02.200.18.  AKTI DONETI NA 49. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

06.02.2018.  AKTI DONETI NA 48. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

01.02.2018.  AKTI DONETI NA 47. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

15.01.2018.  AKTI DONETI NA 46. SEDNICI GRADSKOG VEĆA

09.01.2018.  AKTI DONETI NA 45. SEDNICI GRADSKOG VEĆA