УСТАНОВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

Туристичка организација Краљева Контакт

Адреса: Трг Српских ратника 25, 36 000 Краљево

Телефон:036/316-000;311-192

Факс:036/316-000;

e-mail: jutok@tron.rs

web: //http://kraljevoturizam.rs/

Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево Контакт

Адреса: Цара Лазара 36, 36 000 Краљево

Телефон/ факс: 036/321-377, 036/319-750

e-mail: biblioteka@tron.rs

web: http://www.kv-biblio.org.rs/

Краљевачко позориште Контакт

Адреса: Топлице Милана 1, 36000 Краљево, Србија
Тел.:036 311 322; 322-477

Фаx:036 322 477; 311-211

e-mail: kv.teatar@gmail.com

web: http://www.kpk.rs/

Дечје одмаралиште „Гоч“ Контакт
Адреса: Београдска 44ч , 36 000 Краљево
тел/фаx: 036/5317-670;5325-210
e-mail: office@decjeodmaraliste.co.rsweb:

www.odmaralistegoc.rs

Спортски центар „Ибар“ Контакт

Адреса: Душана Поповића 41А

Телефон/ централа: 036/321-687;321-800

e-mail: office@scibarkv.rs

https://www.scibarkv.rs/

Историјски архив Краљева Контакт

Адреса: Трг Светог Саве 1, 36 000 Краљево

Телефон: 036/317-560; 036/317-561;

Факс: 036/317-560

e-mail: arhiv@arhivkraljevo.org.rs

http://www.arhivkraljevo.org.rs

Народни музеј Краљево Контакт

Адреса: Трг Светог Саве 2, 36 000 Краљево

Телефон/Факс: 036/315-350; 036/333-004;

e-mail: office@nmkv.rs
web: http://www.nmkv.rs

Културни центар Рибница
Краљево
Контакт

036/375-757
Цара Душана 39 ( Француска кућа)

036/379-757
Излетничка 2, 36103 Краљево

036-336-117
Градска књижара

web: http://www.kcribnica.rs

e – mail:  direкtor@kcribnica.rs
racunovodstvo@kcribnica.rs
programi@kcribnica.rs
prаvna@kcribnica.rs
Дом културе „Ушће“ Контакт

Адреса: 23. новембра 12, 36 342 Ушће

Телефон/ Факс: 036/5430-056;

e-mail:domusce@open.telekom.rs

Предшколска установа „Олга Јовичић – Рита“ Краљево Контакт

Адреса: Карађорђева 11, 36 000 Краљево

Телефон: 036/332-630;

Факс: 036/316-040

e-mail:

predskolska.ojr@gmail.com

http://www.predskolskaustanovakv.rs/

Центар за социјални рад Краљево Контакт

Адреса: Насеље Моше Пијаде 28/А

Телефон: 036/331-744; 036/331-490; 036/314-850;

Факс: 036/323-151

e-mail: scrkv@open.telekom.rs

http://www.scrkv.co.rs

Апотека Контакт
Адреса: Трг Српских ратника 30
Телефон: 036/325-900Факс: 036/325-910

e-mail:office@apotekakraljevo.rs
www.apotekakraljevo.rs

Завод за заштиту споменика

културе Краљево

Контакт
Адреса: Цара Лазара 24
Телефон: 036/331-866Факс: 036/321-025

e-mail:zzzskv@gmail.com
http://zzskv.rs

Дом здравља „Краљево“ Југ Богданова 110

36000 Краљево

ТЕЛЕФОН: 036/301-624

E-MAIL: office@dzkraljevo.co.rs

WEB: http://www.dzkraljevo.co.rs

„Центар локалних услуга
града Краљева“ Краљево

Зелена гора 37А

36000 Краљево

ТЕЛЕФОН: 036/338-770

E-MAIL: clugkv@mts.rs