Мишљење о примени Закона о Озакоњењу објеката_Рок за озакоњење објеката.
Мишљење, сагласност сувласника у поступку озакоњења.
Мишљење, озакоњење објеката изграђених на пољопривредном земљишту, Закон о озакоњењу објеката.
Мишљење, попис помоћних и економских објеката, Закон о озакоњењу објеката.
Мишљење, примена члана 33. Закона о озакоњењу објеката.
Такса за озакоњење за занатлије.