Обавештавају се носиоци пољопривредних газдинстава са територије града Краљева уписани у Регистар пољопривредног газдинства са активним статусом да је Градско веће града Краљева донело Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2023. годину на територији града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 14/2023) који се односи на  подстицајне мере:

  • регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) и
    • осигурање усева, плодова вишегодишњих засада, расадника и животиња

Пријем захтева за наведене мере са пратећом документацијом почев од 10.05.2023. године до 08.06.2023.године, вршиће  се на шалтеру број 5. Градске управе града Краљева,  радним данима од 8-12 часова, док ће се од 09.06.2023. године пријем захтева наставити у канцеларији 226 у периоду од 8-12 часова, закључно са 03.11.2023. за регрес за репродуктивни материјал, док ће се захтеви за осигурање усева, плодова вишегодишњих засада, расадника и животиња примати закључно са 15.11.2023. године.

          У циљу боље информисаности и благовременог преузимања захтева од стране носиоца пољопривредних газдинстава, Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја зa 2023. годину на територији града Краљева и обрасци захтева са прегледом потребне документације  налазе се на званичном сајту града Краљева www.kraljevo.rs – огласна табла.

Print Friendly, PDF & Email