Грађани Краљева који су претрпели штету од елементарне непогоде –
олујног ветра, града и кише, на стамбеним објектима који се редовно користe за
задовољење основних животних потреба, током јула 2023. године, штету могу да
пријаве у периоду од 7. до 21. aвгуста 2023. године.
Услов за пријаву штете на стамбеном објекту јесте да је штета настала
услед непогоде у јулу 2023. године (за помоћне објекте и викенд куће, као и за
покретну имовину не врши се пријава штете).
Пријава штете се подноси искључиво на шалтеру 5 Градске управе града
Краљева, на адреси Трг Јована Сарића 1, од 7. до 21. августа, сваког радног дана
од 07.00 до 15.00 часова, на прописаном обрасцу, који се може преузети:

 • на шалтеру
 • на порталу града Краљева (kraljevo.rs)
 • на порталу Одељења за послове цивилне заштите
  (civilnazastitakraljevo.rs)
 • у просторијама Одељења за послове цивилне заштите (ул. Скопљанска
  бр. 6).
  Пријаве упућене пре или након прописаног рока, као и пријаве које нису
  поднете на прописаном обрасцу, Комисија неће разматрати.
  За све додатне информације, грађани се могу обратити Одељењу за
  послове цивилне заштите, лично или на број телефона 036/33-11-99 сваког радног
  дана од 07.00 до 15.00 часова.

КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ И ПОТРЕБА
НАКОН ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ НЕПОГОДА

Print Friendly, PDF & Email