Привремени орган града Краљева, на седници одржаној дана 17.11.2022. године упутио је

– Јавни позив за Јавну расправу о Нацрту одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину на територији града Краљева и

– Јавни позив за Јавну расправу о Нацрту одлуке о допуни Одлуке утврђивању елемената пореза на имовину за територију града Краљева

 и позвало грађане, удружења, стручну и осталу јавност на учешће у јавној расправи, која ће се спровести у периоду од 18.11.2023. године до 27.11.2023. године.

Учесници у јавној расправи могу доставити примедбе, предлоге и сугестије Одељењу за пореску администрацију Градске управе града Краљева у писаној форми или на e-mail адресу poreska_administracija@kraljevo.org на посебним обрасцима, најкасније до 27.11.2023. године (понедељак) до 7,00 часова.

Дана 27.11.2023. године (понедељак) у Свечаној сали Градске управе града Краљева, Трг Јована Сарића број 1 (приземље), одржаће се јавне седнице:

– у 8,00 часова о Нацрту одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину на територији града Краљева и

– у 8,30 часова о Нацрту одлуке о допуни Одлуке утврђивању елемената пореза на имовину за територију града Краљева.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА

Print Friendly, PDF & Email