Привремени орган града Краљева, на седници одржаној дана 7.12.2023. године упутио је Јавни позив за Јавну расправу о Нацрту одлуке о буџету града Краљева за 2024. годину, у делу планирања инвестиција, и позвао грађане, удружења, стручну и осталу јавност на учешће у јавној расправи, која ће се спровести у периоду од 8.12.2023. године до 19.12.2023. године.

Учесници у јавној расправи могу доставити примедбе, предлоге и сугестије Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева у писаној форми или на e-mail адресу privreda_i_finansije@kraljevo.org на посебном обрасцу, најкасније до 18.12.2023. године до 8,00 часова.

Дана 19.12.2023. године (уторак) у 7,00 часова у Свечаној сали Градске управе града Краљева (приземље), Трг Јована Сарића број 1, одржаће се јавна седница, на којој ће се, уз учешће заинтересованих грађана и стручне јавности, размотрити приспеле примедбе, предлози и сугестије, као и примедбе, предлози и сугестије изнети на јавној седници.

Print Friendly, PDF & Email