Градско веће града Краљева, на седници одржаној дана 10. 05. 2024. године упутило је Јавни позив за Јавну расправу о Нацрту Локалног акционог плана запошљавања града Краљева за период од 2024. до 2026. године и позвало грађане, удружења, стручну и осталу јавност на учешће у јавној расправи, која ће се спровести у периоду од 13. 05. 2024. године до 21. 05. 2024. године.
Учесници у јавној расправи могу доставити примедбе, предлоге и сугестије Служби за управљање пројектима и локално-економски развој Градске управе града Краљева у писаној форми или на e-mail адресу projektni.centar@gmail.com на посебном обрасцу, најкасније до 20. 05. 2024. године до 10,00 часова.
Дана 21. 05. 2024. године у 12,00 часова у Свечаној сали Градске управе града Краљева, Трг Јована Сарића број 1, одржаће се јавна седница.

Print Friendly, PDF & Email