Градско веће града Краљева, на седници одржаној дана 4. јула 2024. године упутило је Јавни позив за Јавну расправу о Нацрту плана развоја града Краљева за период од 2024. до 2030. године и позвало грађане, удружења, стручну и осталу јавност на учешће у јавној расправи, која ће се спровести у периоду од 5. 7. 2024. године до 5. 8. 2024. године.

Учесници у јавној расправи могу доставити примедбе, предлоге и сугестије Служби за управљање пројектима и локално-екномски развој Градске управе града Краљева у писаној форми или на e-mail адресу projektni.centar@gmail.com на посебном обрасцу, најкасније до 5. 8. 2024. године до 14.00 часова.  Дана 6. 8. 2024. године (уторак) у 12.00 часова у Дому културе „Студеница“ у Ушћу, одржаће се јавна седница на којој ће се представити садржина Нацрта плана развоја града Краљева за период од 2024. до 2030. године. Дана 7. 8. 2024. године (среда) у 12.00 часова у Свечаној сали Градске управе града Краљева, Трг Јована Сарића број 1, одржаће се јавна седница, на којој ће се размотрити приспеле примедбе, предлози и сугестије, као и оне изнете на јавној седници.                                                          .                                                          

Print Friendly, PDF & Email