Комисија за комасацију дела катастарских општина Самаила и Мрсаћ позива странке – учеснике комасације ради изјашњења у поступку утврђивања фактичког стања.

Позив се односи на странке чија имовина се налази у катастарским општинама Самаила и Мрсаћ којима је више пута упућиван позив а нису се одазвале и странке којима позив није уручен због непознате адресе.

          Списак учесника комасације у катастарским општинама Самаила и Мрсаћ који треба да се јаве Комисији за комасацију објављен је на званичном сајту Града Краљева и на огласној табли у згради Градске управе града Краљева.

Позвани треба да се јаве Комисији за комасацију – зграда Градске управе града Краљева, Трг Јована Сарића број 1, средњи улаз, први спрат, сала број 3, радним данима од 7.00 до 15.00 часова.

Више информација – званични сајт Града Краљева kraljevo.rs – Огласна табла.

Print Friendly, PDF & Email