Градско веће града Краљева, на седници одржаној дана 10. јуна 2024. године упутило је Јавни позив за Јавну расправу о Нацрту одлуке о изменама и допунама
Одлуке о буџету града Краљева за 2024. годину у делу планирања инвестиција и позвало грађане, удружења, стручну и осталу јавност на учешће у јавној расправи, која
ће се спровести у периоду од 10. 6. 2024. године до 17. 6. 2024. године. Учесници у јавној расправи могу доставити примедбе, предлоге и сугестије
Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева у писаној форми или на e-mail адресу privreda_i_finansije@kraljevo.org на посебном обрасцу, најкасније
до 16. 6.2024. године до 12.00 часова, а наредног дана, 17. 6. 2024. године (понедељак), у 7.00 часова у Свечаној сали Градске управе града Краљева (Клуб одборника), Трг Јована Сарића број 1, одржаће се јавна седница.

Print Friendly, PDF & Email