Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање је започео расподелу пензионерских картица свим корисницима на територији града Краљева, које они свакодневно могу да преузму. Пензионерске картице Фонд израђује за све пензионере који су право на пензију остварили у Републици Србији, у складу са Правилником о пензионерској картици. Овом картицом се доказује статус корисника и омогућава пензионерима да на законит, истоветан, сигуран и валидан начин доказују свој статус, уз лични идентификациони документ.

Print Friendly, PDF & Email