Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje je započeo raspodelu penzionerskih kartica svim korisnicima na teritoriji grada Kraljeva, koje oni svakodnevno mogu da preuzmu. Penzionerske kartice Fond izrađuje za sve penzionere koji su pravo na penziju ostvarili u Republici Srbiji, u skladu sa Pravilnikom o penzionerskoj kartici. Ovom karticom se dokazuje status korisnika i omogućava penzionerima da na zakonit, istovetan, siguran i validan način dokazuju svoj status, uz lični identifikacioni dokument.