Sredstvima opredeljenim za primarnu zdravstvenu zaštitu iz budžeta grada Kraljeva nabavljena su dva vozila, koja je gradonačelnik grada Kraljeva dr Predrag Terzić predao direktorki Doma zdravlja Kraljevo Mirjani Krčevinac. Služba kućnog lečenja je dobila vozilo marke dačia sandero, a drugo vozilo, dačia doker, služiće za prevoz pacijenata na hemodijalizu. Ukupna vrednost automobila je 2.391.662 dinara.