На огласној табли града Краљева објављен је Јавни оглас за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта
у државној својини у граду Краљеву.

опширније…

Print Friendly, PDF & Email