Gradonačelnik je, radi pune koordinacije aktivnosti na sprečavanju širenja korona virusa na teritoriji grada Kraljeva, imenovao posebnim rešenjem dr Radovana Čekanca, za koodinatora na nivou grada“.