Обавештавамо вас да је на територији града
Краљева спроводи прва фаза сузбијања одраслих
форми комараца.
Планом спровођења сузбијања комараца у првој
фази предвиђене су активности у периоду од 18.06.-
19.06.2024. године.
Дана 18.06. третман ће се вршити у ширем градском
језгру у термину од 18:30 до 22 часа.
Дана 19.06. третман ће се вршити у ужем центру
града, Матарушкој Бањи, Кованлуку, а третираће се и
парковске површине. Третман ће се вршити у термину од
5:30 до 8 часова.
Дана 19.06. третман ће се вршити у насељима у
широм центру града од 18:30 до 22 часа.
У случају изузетно неповољних временских
прилика, третман се одлаже за наредни дан када
временски услови буду одговарајаћи

Print Friendly, PDF & Email