Обавештавају се носиоци пољоприредних газдинстава са територије града Краљева уписани у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом да је град Краљево расписао Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Краљево за агроекономску 2022/2023 годину.

Обилазак пољопривредног земљишта које се даје у закуп и на коришћење може се вршити 22.08 2022.године.

Рок за подношење документације за пријављивање је до 13.00 сати дана 23.08.2022.године.

Oглас за јавну лицитацију у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду КРАЉЕВО налази се на званичном сајту града Краљево www.kraljevo.rs – огласна табла, огласној табли Градске управе града Краљева и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за пољопривредно земљиште www.upz.minpolj.gov.rs.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА

Print Friendly, PDF & Email