Скупштина донела Одлуку о праву на накнаду дела трошкова сахрањивања лица преминулих услед болести Covid 19 изазване вирусом SARS-COV-2.