Скупштина донела Одлуку о праву на накнаду дела трошкова сахрањивања лица преминулих услед болести Covid 19 изазване вирусом SARS-COV-2.

 

Print Friendly, PDF & Email