Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Краљева – Одсек за заштиту животне средине, издаје Саопштење.

У периоду од двадесетчетвртог  до двадесетосмог јануара, пет дана је била прекорачена концентрација фракције ПМ10 суспендованих честица у ваздуху. По индексу квалитета ваздуха,  ваздух у граду Краљеву био је два дана у категорији – јако загађен (двадесетпетог и двадесетседмог јануара), а три дана у категорији загађен.

Препоручује се избегавање физичке активности у спољашњој средини, скраћивање боравка на отвореном и преусмеравање обављања уобичајених активности у затворени простор док се не побољша квалитет ваздуха. Препоруке се односе на целокупну популацију, а посебно на осетљиве групе- старије особе, децу и особе са обољењима срца и плућа.

Мерења квалитета ваздуха врши Завод за јавно здравље Краљево који је акредитована организација за ове послове. Резултати квалитета ваздуха објављују се свакодневно на вебсајту града Краљева и Завода за јавно здравље Краљево.

Print Friendly, PDF & Email