У периоду од осмог до тринаестог марта, шест дана је била прекорачена концентрација фракције ПМ10 суспендованих честица у ваздуху. По индексу квалитета ваздуха,  ваздух у граду Краљеву био је свих шест дана у категорији загађен.

   Препорука за осетљиве групе (старе особе, деца, особе са обољењима срца и плућа): Избегавати напорне активности у спољашњој средини. Преусмерити обављање активности у затвореном простору док се не побољша квалитет ваздуха.

Препоруке за остале у популацији: Скратити дужину и смањити интензитет напорних активности. Правити чешће паузе у свим активностима у спољашњој средини.          Мерења квалитета ваздуха врши Завод за јавно здравље Краљево који је акредитована организација за ове послове. Резултати квалитета ваздуха објављују се свакодневно на вебсајту града Краљева и Завода за јавно здравље Краљево

Print Friendly, PDF & Email