► Градска управа града Краљева обавештава грађанке и грађане са подручја погођених поплавама, да пријава штете на стамбеним објектима почиње у понедељак 10.06.2019. године на шалтерима број 6. и 7. Градске управе града Краљеве на 1. улазу.
► Штету је могуће пријавити искључиво лично, на прописаном обрасцу, који се може преузети на самом шалтеру. Уз пријаву штете, потребно је приложити очитану личну карту или фотокопију исте. Пријави штете неће бити могуће вршити директно код комисија на терену.
► Пријаве штете ће се примати сваког радног дана у периоду од 07 до 17 часова на наведеном шалтеру, закључно са 25.06.2019. године.
► Посебно истичемо да се све раније пријаве које су грађани подносили, било писаним или телефонским путем, не сматрају се пријавама штете по којима ће Комисија поступати, и да је потребно да поново пријаве штету на прописаним обрасцима.
► Више информација у вези са пријавом штете, грађани могу добити на телефон 036/306-114, сваког радног дана у периоду од 09 до 15 часова.

Print Friendly, PDF & Email