► Gradska uprava grada Kraljeva obaveštava građanke i građane sa područja pogođenih poplavama, da prijava štete na stambenim objektima počinje u ponedeljak 10.06.2019. godine na šalterima broj 6. i 7. Gradske uprave grada Kraljeve na 1. ulazu.
► Štetu je moguće prijaviti isključivo lično, na propisanom obrascu, koji se može preuzeti na samom šalteru. Uz prijavu štete, potrebno je priložiti očitanu ličnu kartu ili fotokopiju iste. Prijavi štete neće biti moguće vršiti direktno kod komisija na terenu.
► Prijave štete će se primati svakog radnog dana u periodu od 07 do 17 časova na navedenom šalteru, zaključno sa 25.06.2019. godine.
► Posebno ističemo da se sve ranije prijave koje su građani podnosili, bilo pisanim ili telefonskim putem, ne smatraju se prijavama štete po kojima će Komisija postupati, i da je potrebno da ponovo prijave štetu na propisanim obrascima.
► Više informacija u vezi sa prijavom štete, građani mogu dobiti na telefon 036/306-114, svakog radnog dana u periodu od 09 do 15 časova.