Обавештавамо лица – подносиоце захтева Градској управи града Краљева за остваривање права по основу Одлуке о новчаној помоћи породици са троје и више деце на територији града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 15/20) да се обрада захтева врши по убрзаном поступку, али да се ради о веома великом броју поднетих захтева (око 2.000 захтева) и процедури која изискује и прибављање документације по службеној дужности од других органа, што знатно успорава поступак утврђивања права.

Молимо грађане за разумевање и сарадњу при допуни недостајуће документације и пријему решења о остваривању права, како би се омогућила што бржа исплата новчаних средстава у износу од 10.000,00 динара.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА

Print Friendly, PDF & Email