На територији града Краљева у току је гасификација насеља, за потребе широке потрошње.

Заинтересовани грађани, домаћинства, са територије града Краљева, на чијем подручју се тренутно изводе радови на изградњи дистрибутивне гасоводне мреже, који желе да се прикључе у току изградње, могу да се пријаве на телефон број 066/8034245.

Грађани пријаве могу да поднесу сваког радног дана у канцеларији  KBV DATACOM-a у ул. 8. марта бр. 1 u Краљеву – Рибница (бивше Царинско складиште).

За подручја Адрана и Ратине, заинтересовани грађани, домаћинства, који желе да се прикључе на дистрибутивну гасоводну мрежу у току њене изградње, могу да се, најкасније до 16.05.2022. године, пријаве на телефон број 066/8034245.   

У завршној фази су радови на изградњи дистрибутивне гасоводне мреже на подручју Берановца, у Старој чаршији и Чибуковцу. Заинтересовани грађани, домаћинства из Старе чаршије, Чибуковца и Берановца, који желе да се прикључе на дистрибутивну гасоводну мрежу у току њене изградње, имају могућност пријаве за изградњу кућног гасног прикључка закључно до 01.06.2022. године.

Контакт телефон је 066/8034245. 

Информације везане за изградњу кућног гасног прикључка, у току изградње дистрибутивне гасоводне мреже, на територији града Краљева, грађани могу добити на следећим адресама:

KBV DATACOM-a у ул. 8. марта бр. 1 u Краљеву – Рибница (бивше Царинско складиште)

– Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта Краљево, контакт телефон 036/312-019

– Millennium Tem – KBV DATACOM, контакт телефон 066/803-4245.

Print Friendly, PDF & Email