Дана 28.02.2019 години на седници Скупштине града Краљева донета је Одлука о престанку важења Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији града Краљева. Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 32/2017), престаје да важи дана 1. марта 2019. године, сходно одредбама Закона о накнадама за коришћење јавних добара (“Службени гласник РС“, број 95/2018).

Print Friendly, PDF & Email