Dana 28.02.2019 godini na sednici Skupštine grada Kraljeva doneta je Odluka o prestanku važenja Odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji grada Kraljeva. Odluka o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji grada Kraljeva („Službeni list grada Kraljeva“, broj 32/2017), prestaje da važi dana 1. marta 2019. godine, shodno odredbama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara (“Službeni glasnik RS“, broj 95/2018).