Oglasna tabla

14.02.2020 – 16.03.2020.

Komisija za izbor korisnika podrške za zapošljavanje

ODLUKA

o izboru korisnika podrške za zapošljavanje u oblasti održive poljoprivrede u prvoj fazi

07.02.2020.

Skupština grada Kraljeva

ODLUKA

Nabavka usluge direktnog televizijskog i internet prenosa sednica Skupšzine grada Kraljeva za 2020. godinu

07.02.2020.

                                                                                        Gradsko veće grada Kraljeva

               PROGRAM ODRŽAVANJA I ČIŠĆENJA ZELENIH POVRŠINA ZA 2020. GODINU

              PROGRAM OBNAVLJANJA I FORMIRANJA NOVIH JAVNIH ZELENIH POVRŠINA I DRVOREDA ZA 2020. GODINU

              PROGRAM  DEKORISANJA I UREĐIVANJA GRADA ZA 2020. GODINU

              PROGRAM ČIŠĆENJA I PRANJA JAVNIH POVRŠINA ZA 2020. GODINU

              PROGRAM ZIMSKOG ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA ZA 2020. GODINU

07.02.2020.-31.03.2020.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i grad Kraljevo oglašavaju

JAVNI POZIV   –   MEĐUNARODNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za izgradnju zgrade od 86 stanova i rušenje 7 oštećenih stambenih zgrada u sklopu realizacije Projekta stambene obnove od posledica zemljotresa Faza 2, Kraljevo, Srbija

05.02.2020. – 20.02.2020.

STAMBENA KOMISIJA ZA RASPODELU STANOVA NAMENJENIH ZA DAVANJE U NEPROFITNI ZAKUP

PREDLOG LISTE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STANOVA U NEPROFITNI ZAKUP

                                                                                                                                                                                                                                   05.02.2020 -20.02.2020.

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i stambeno – komunalne delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva

 PONOVLJENI JAVNI UVID  NACRTA PGR „GOČ“

  1. IZVOD IZ PLANA                                                                                                   6. PLANIRANA NAMENA SA GRANICOM GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
  2. POSTOJEĆA NAMENA                                                                                            7. URBANISTIČKA REGULACIJA
  3. KARTA VLASNIŠTVA NA ZEMLJIŠTU                                                             8. PLAN SAOBRAĆAJA
  4. GRAĐEVINSKO PODRUČJE I POVRŠINE JAVNE NAMENE                         9. SINHRON PLAN
  5. PODELA NA ZONE I CELINE                                                                             10. PLAN GENERALNE REGULACIJE „GOČ“ – NACRT 

                                                                                                                                                                                                  13.02.2020 – 21.02.2020.
Gradska uprava grada Kraljeva

Odeljenje za društvene delatnosti – Odsek dečije zaštite

 Poziv za stranku

STRANKA  Aleksandra Stanišić
BROJ POZIVA  183-286/2019
DATUM OBAVEŠTENJA 30.01.2020.

                                                                                                                                                                                                                                   03.02.2020 -18.02.20.
Gradska uprava grada Kraljeva

 Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta za arhivske poslove

Obaveštenje

Obaveštavaju se građani grada Kraljeva da od 30.01.2020 godine, takse za sva dokumenta koja se izdaju u Matičnoj službi i sve obaveze koje se izmiruju u Odeljenju  za poresku administraciju, mogu platiti preko POS terminala koji su postavljeni na šalterima Gradske uprave grada Kraljeva.

.

29.01.2020 – 18.02.2020.

O B A V E Š T E NJ E

o Javnoj  raspravi i prezentaciji studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta
„Državni put A5 (Autoput e-761): Pojate-Preljina, deonica: Adrani-Mrčajevci“

.

29.01.2020.

ODELJENJE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

    Odsek za zaštitu životne sredine i inspekcije za zaštitu živote sredine

SAOPŠTENJE O KVALITETU VAZDUHA

.

14.01.2020 – 07.02.2020.

 

JAVNI POZIV

za izbor korisnika podrške za zapošljavanje u oblasti održive poljoprivrede, turizma i kratkih vrednosnih lanaca

14.01.2020 – 07.02.2020.

Na osnovu člana 10. Pravilnika o radu Komisije za odabir korisnika projekta “Održivi povratak – podrška i osnaživanje“,
finansiranog od strane Evropske unije posredstvom Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, ugovora između Danskog
saveta za izbeglice i Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji,
Komisija za odabir korisnika za dodelu bespovratnihsredstava u vidu opreme i programa obuka

objavljuje:

J A V N I P O Z I V

ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U VIDU OPREME I UČEŠĆE U PROGRAMIMA OBUKA

20.01.2020 – 01.02.2020.

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i stambeno – komunalne delatnosti

U skladu sa članom 14.Odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama («Sl.list grada Kraljeva,br.17/09 ,7/11, 22/19), Gradska uprava grada Kraljeva obaveštava sva zainteresovana pravna lica i preduzetnike koji obavljaju ugostiteljsku, poslastičarsku ili pekarsku delatnost u ulicama koje su zabranjene za prolaz vozila (Ulica Omladinska,Miloša Velikog, Toplice Milana, Trg Srpskih Ratnika) na teritoriji grada Kraljeva, da se zahtevi za formiranje letnje bašte podnose u periodu od 20. 01.-01.02.2020.g.
Zahtev se podnosi Odeljenju za urbanizam,građevinarstvo i stambeno komunalne delatnosti, a predaju se na pisarnici Gradske uprave grada Kraljeva –ŠALTER 1.
Sve dodatne informacije se mogu dobiti u kancelariji br.6 ovog Odeljenja, ili na telefon 306-209.

                                                                                                               15.01.2020 – 30.01.2020.

Grad Kraljevo

J   A   V   N   I         P   O   Z   I   V

ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA

13.01.2020 – 12.02.2020.

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i stambeno – komunalne delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva 

JAVNI UVID:

NACRTA DRUGE IZMENE PGR „CENTAR I ČIBUKOVAC“

08.01.2020 – 24.01.2020.

Skupština  grada Kraljeva

Javni poziv za prikupljanje ponuda za poveravanje direktnog televizijskog i internet prenosa
sednica Skupštine grada Kraljeva za 2020.godinu

08.01.2020 – 24.01.2020.

Gradsko veće grada Kraljeva

Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja
na teritoriji grada Kraljeva u 2020. godini

Godišnji plan inspekcijskog nadzora

Odeljenja za inspekcijske poslove

Gradske uprave Kraljevo za 2020. godinu

Odeljenje za  urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne odnose
Gradske uprave grada Kraljeva
  

Registar izdatih identifikacionih oznaka za taksi vozila

2019
Važeća odobrenja zaključno sa  07.02.2019. godine 

2018
Važeća odobrenja zaključno sa  06.12.2018. godine 

Odobrenja izdata od 01.01.2018 – 06.12.2018.

  2017
  2016

OBAVEŠTENJE

o licu određenom za Zaštitu podataka o ličnosti u Gradskoj upravi grada Kraljeva

OBAVEŠTENJE

o licima ovlašćenim za vođenje upravnog postupka

Lokalni antikorupcijski plan (LAP) za grad Kraljevo

Plan                 Odluka

Udruženja građana

 Mesečni izveštaj                   ♦ Konačni izveštaj