Oglasna tabla

                 13.11.2019. – 29.11.2019.

Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup na korišćenje
poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Kraljevo –  III krug

Oglas                           ♦ Pregled  grupisanih javnih nadmetanja                     ♦ Zaključak o ceni                   ♦ Formular za prijavljivanje

                 28.11.2019.

Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva
Odsek za poverene poslove
Poziv za stranku

STRANKA Željko Đurović
BROJ POZIVA  133-2/658/2018

                 07.11.2019.

 Gradsko veće grada Kraljeva

Rešenje i Zaključak o prosečnim cenama nepokretnosti za 2020. godinu

                 04.11.2019 – 18.11.2019.

 MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE SRBIJE

oglašava PONOVLJENI JAVNI UVID

U NACRT PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTOPUTA
E – 761, DEONICA POJATE – PRELJINA, NA DELU TERITORIJE GRADA: KRUŠEVAC I KRALJEVO I OPŠTINE: VRNJAČKA BANJA I TRSTENIK

              ♦ Nacrt za ponovljeni Javni uvid  

Predmet izmene za ponovljeni Javni uvid :          ♦ Kruševac         ♦ Kraljevo         ♦ Vrnjačka Banja          ♦ Trstenik       

                 29.10.2019 – 30.11.2019.

Gradsko veće grada Kraljeva

Odluka o dodeli podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma

08.10.2019 – 16.10.2019.

KOMISIJA ZA  DODELU  NOVČANE POMOĆI PORODICI SA VIŠE DECE SA TERITORIJE GRADA KRALJEVA

Odluka o dodeli jednokratne novčane pomoći

07.10.2019 – 21.10.2019.

RANI JAVNI UVID

DRUGE IZMENE PLANA GENERALNE REGULACIJE „CENTAR I ČIBUKOVAC“

           ♦ Rani Javni uvid             ♦ Izvod iz GUPa           ♦ Digitalno katastarska podloga              ♦ Postojeća namena

           ♦  Predvidjeno građ. područje..             ♦  Ubanistička regulacija                       ♦ Elaborat za uvid

23.09.2019 – 08.10.2019.

KONKURS

za dodelu podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma
na teritoriji grada Kraljeva za 2019. godinu

         ♦  Konkurs                    Obrazac budžeta                    ♦ Obrazac poslovnog plana                          ♦ Obrazac zahteva

13.09.2019 – 04.10.2019.

Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup na korišćenje
poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Kraljevo –  II krug

                                                                          ♦ Oglas                           ♦ Pregled                      ♦ Zaključak                   ♦ Formular

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Savet za bezbednost saobraćaja grada Kraljeva počinje sa obukom i dodelom bezbednosnih dečjih auto-sedišta u četvrtak, 12. septembra 2019. godine, u Svečanoj sali Gradske uprave grada Kraljeva (Trg Jovana Sarića 1, srednji ulaz) , u periodu od 18.00 do 19.00 časova.

Obuka i preuzimanje sedišta će se obavljati svakog narednog četvrtka u periodu od 18.00 do 19.00 časova, u Svečanoj sali Gradske uprave grada Kraljeva (Trg Jovana Sarića 1, srednji ulaz), sve do utroška nabavljene količine auto-sedišta.

Dokumentacija potrebna za preuzimanje auto-sedišta:

  1. Fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za dete,
  2. Očitana lična karta ili fotokopija lične karte jednog od roditelja,
  3. Fotokpija važećeg dokaz o uredno prijavljenom boravištu na teritoriji grada Kraljeva.

Pozivamo sve roditelje čija su deca rođena od 1. januara 2019. godine da  preuzmu dečja auto-sedišta.

Uslov za dobijanje auto-sedišta je obavezno prisustvo jednog od roditelja obuci.

Za više informacija kontakt telefon : 036/306-204.

04.09.2019 – 15.10.2019.

JAVNI POZIV

ZA INTERNO RASELJENA LICA SA KOSOVA* ZA OPREMU I OBUKE ZA POKRETANJE POSLA

  • Nemačka organizacija ASB je otvorila Javni poziv namenjen interno raseljenim licima koja su zainteresovana za povratak na Kosovo* a koja mogu da konkurišu za opremu, mašine i alate za pokretnje posla u vrednosti od 2,500 evra kao i za obuku za pokretanje posla.
  • Javni poziv se objavljuje u sledećim opštinama/gradovima: Kruševac, Kragujevac, Kraljevo, Čačak, Raška, Aranđelovac, Trstenik, Vrnjačka banja, Vranje i Bujanovac.
  • Rok za podnošenje prijava je 15. oktobar 2019  u 16.00 časova.
  • Informacije o Javnom pozivu možete naći na sledećim veb sajtovima:

Nemačka organizacija ASB 

Centar za ravnomerni regionalni razvoj – CenTriR

26.08.2019 – 18.10.2019.

JAVNI POZIV

MEĐUNARODNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

rušenje 7 oštećenih stambenih zgrada i za izgradnju zgrade od 86 stanova u sklopu realizacije Projekta stambene obnove od posledica zemljotresa Faza 2, Kraljevo, Srbija

23.08.2019 – 02.09.2019.

Javno preduzeće „Gradsko stambeno“, Kraljevo, objavljuje

O G L A S

o davanju u zakup prikupljanjem pisanih ponuda sledeće nepokretnosti:

I Garažni prostor

09.08.2019.

JAVNI POZIV
ZA
PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU GRADSKOG STADIONA

                                                        ♦  Javni poziv                                             ♦ Izjava                                                ♦ Urbanistički projekat

                                                             ♦ Projekat 1                           ♦ Projekat 2                         ♦ Projekat 3                         ♦ Projekat 4

02.08.2019 – 16.08.2019.

Rani javni uvid

plana detaljne regulacije drugog gradskog saobraćajnog prstena na deonici od petlje “Magnohrom“ preko Kulagića Ade do Ibarske magistrale

                                                                                                                         ♦ Tekst                     ♦ Plan

26.07.2019 – 15.08.2019.

Grad Kraljevo

Stambena komisija za raspodelu stanova namenjenih za izdavanje u neprofitni zakup

Predlog liste reda prvenstva za dodelu stanova u neprofitni zakup

15.07.2019 – 15.08.2019.

Sportski savez Kraljeva

J A V N I  P O Z I V

Za finansiranje redovnih programa sportskih klubova i organizacija za 2020. godinu

31.12. 2019.

Komisija za dodelu novčane pomoći porodici sa više dece sa teritorije grada Kraljeva objavlju

JAVNI POZIV

ZA DODELU NOVČANE POMOĆI

 

                                                                                                                                               22.04.2019 -15.11.2019.

                                                                                                                       Gradska uprava grada Kraljeva

Odeljenje za privredu i finansije

►  Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2019. godinu na teritoriji grada Kraljeva

Zahtev za korišćenje sredstava za regres za reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanje) umatičenih krava i junica

Zahtev za korišćenje sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva, plodova, rasadnika i višegodišnjih zasada

Odluka

kojom se neizgrađeno građevinsko zemljište na teritoriji grada Kraljeva, koje se koristi isključivo za gajenje biljaka, odnosno drugog sadnog materijala, odnosno šuma, za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu za 2019. godinu, razvrstava u poljoprivredno odnosno šumsko zemljište

 SKUPŠTINSKA ODLUKA

o određivanju naziva trgova i ulica na teritoriji grada Kraljeva

P r a v i l n i k
o uslovima i načinu korišćenja sala u javnoj svojini grada Kraljeva

Zahtev za korišćenje sale Gradske uprava grada Kraljeva

           

Odeljenje za  urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne odnose
Gradske uprave grada Kraljeva
  
Registar izdatih identifikacionih oznaka za taksi vozila
2019
Važeća odobrenja zaključno sa  07.02.2019. godine 
2018
Važeća odobrenja zaključno sa  06.12.2018. godine 

Odobrenja izdata od 01.01.2018 – 06.12.2018.
  2017
  2016
Lokalni antikorupcijski plan (LAP) za grad Kraljevo
PLAN                             ODLUKA
UDRUŽENJA GRAĐANA
♦ MESEČNI IZVEŠTAJ                   ♦ KONAČNI IZVEŠTAJ 

UPUTSTVO ZA BUDŽETSKE KORISNIKE 

UPUTSTVO ZA IZRADU FINANSIJSKIH PLANOVA
OBRAZAC