ОГЛАСНА ТАБЛА


11.06.2021 – 24.06.2021

Комисија за утврђивање приоритета по Јавном позиву за суфинансирање пројеката инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда на територији града Краљева, утврдила је :

НАЦРТ РАНГ ЛИСТЕ СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА СВОЈСТАВА ЗГРАДА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2021.годину

08.06.2021

Комисија за отуђење покретних ствари из јавне својине објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС

РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ – ВОЗИЛА У СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

НАПОМЕНА: Оглас садржи и неопходне обрасце за подношење понуда.

07.06.2021

Градско веће града Краљева упућује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ

О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА
2021. ГОДИНУ У ДЕЛУ ПЛАНИРАЊА ИНВЕСТИВЦИЈА

НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.

07.06.2021 – 22.06.2021

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

    ИЗВЕШТАЈ
О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ  О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНОЈ КОМУНАЛНОЈ ТАКСИ

28.05.2021 – 30.06.2021

Документација у прилогу:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ  ПОСЛОВЕ
Одсек за заштиту животне средине

К О Н К У Р С

28.05.20.21 – 11.06.2021

За  суфинансирање пројеката организација цивилног друштва из области
заштите животне средине за 2021. годину

Документација у прилогу:

23.04.2021 – 13.05.2021.

Градско веће града Краљева

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА У 2021. ГОДИНИ

23.04.2021 – 19.11.2021.

Градска управа града Краљева
Одељење за привреду и финансије


Јавни оглас

За доделу средстава за подстицаје инвестицијама у физичку
имовину пољопривредних газдинстава

Пријава на Јавни оглас *
Обавештење носиоцима пољопривредних газдинстава
Захтев за осигурање
♦ Захтев за вештачко осемењавање *

*oбразац можете преузети десним кликом миша на опцији „open link in new tab“

20.04.2021.

Акциони план расељавања у вези са изградњом аутопута Е761 Појате – Прељина

31.03.2021.

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ГРАДА КРАЉЕВА

Одлука о додели стипендија студентима града Краљева за школску 2020/21 годину
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАЉЕВО|
Служба буџетске инспекције

► Годишњи извештај о раду Буџетске инспекције за 2020. годину

                                                                                                                                                                                                                                                                                  12.03.2021.

Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Краљева доноси

.

                                                                                                                                                                                                                             24.02.2021.

Одељење за друштвене делатности  Градске управе града Краљева

Обавештење о почетку примене и условима за остваривање права на накнаду дела трошкова боравка деце
у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији града Краљева

.

11.01.2021.

Скупштина града Краљева

Одлука о изменама и допунама
Одлуке о одређивању назива тргова и улица на територији града Краљева

.

11.01.2021.

ГРАД КРАЉЕВО  

Обавештење о полагању испита за такси возаче

.

17.12.2020.

Одељење за инспекцијске послове Градска управа

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2021. ГОДИНУ

.

Одељење за  урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне односе
Градске управе града Краљева
  

Регистар издатих идентификационих ознака за такси возила

2019
Важећа одобрења закључно са  07.02.2019. године 

2018
Важећа одобрења закључно са  06.12.2018. године 

Одобрења издата од 01.01.2018 – 06.12.2018.

  2017
  2016

ОБАВЕШТЕЊЕ

о лицу одређеном за Заштиту података о личности у Градској управи града Краљева

ОБАВЕШТЕЊЕ

о лицима овлашћеним за вођење управног поступка

Локални антикорупцијски план (ЛАП) за град Краљево

План                 Одлука

Удружења грађана

 Месечни извештај                   ♦ Коначни извештај 

Упутство за буџетске кориснике

Упутство за израду финансијских планова
Образац