Oglasna tabla

                                                                                                                                                                                                                             26.02.2021 – 09.03.2021.

JAVNO PREDUZEĆE GRADSKO STAMBENOKRALJEVO

Javni oglas o sprovođenju postupka prikupljanja pisanih ponuda

za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini grada Kraljeva 

.

                                                                                                                                                                                                                             26.02.2021.

KOMISIJA ZA MESNE ZAJEDNICE, POLJOPRIVREDU I RAZVOJ SELA SKUPŠTINE GRADA KRALJEVA

SERVISNA INFORMACIJA

.

                                                                                                                                                                                                                             24.02.2021.

Odeljenje za društvene delatnosti  Gradske uprave grada Kraljeva

Obaveštenje o početku primene i uslovima za ostvarivanje prava na naknadu dela troškova boravka dece
u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice na teritoriji grada Kraljeva

.

                                                                                                                                                                                                                             24.02.2021 – 12.03.2021.

                                           KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA GRADA KRALJEVA ZA ŠKOLSKU 2020/21. GODINU

KONKURS

.

                                                                                                                                                                                                                             12.02.2021 – 19.02.2021.
JAVNI POZIV ZA

PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NA KATASTARSKIM PARCELAMA BROJ 471 I 472 KO KRALJEVO,
U ULICI JUG BOGDANOVOJ U KRALJEVU

Links:

[1] https://drive.google.com/file/d/14kV4HWWvw3xwkK_o4Bnu3QWFPxBm68yX/view?usp=drive_web
 [2] https://drive.google.com/file/d/1T00iz4h9NHVvY-Ei2zYUmhYkCli0y1-9/view?usp=drive_web

.

10.02.2021 -17.02.2021.

Gradska uprava grada Kraljeva
Odeljenje za inspekcijske poslove
Odsek za zaštitu životne sredine
SAOPŠTENJE

.

10.02.2021 -20.02.2021.

Gradska uprava grada Kraljeva
Odeljenje za inspekcijske poslove
Odsek za zaštitu životne sredine
OBAVEŠTENJE da je doneto Rešenje za MLEKARU-STUBAL

.

                                                                                                                                                                                                                             08.02.2021 – 05.03.2021.

GRAD  KRALJEVO – GRADSKA UPRAVA
ODELJENJE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
ODSEK ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

O B A V E Š T A V A

Javnost i zainteresovane organe i organizacije da je podnet zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu
PROJEKTA – Izgradnja sanitarnog prostora za odlaganje komunalnog otpada na deponiji „Kulagića ada“ u Kraljevu

.

04.02.2021 – 19.02.2021.

Gradska uprava grada Kraljeva

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

IZJAVA 1                                ♦ IZJAVA 2

.

01.02.2021 – 19.02.2021.

Gradsko veće grada Kraljeva

KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA
NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA U 2021. GODINI

.

27.01.2021 – 11.02.2021.

K O N K U R S

ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA GRAĐANA SA TERITORIJE GRADA KRALJEVA

.

22.01.2021-01.02.2021.

JAVNI POZIV

  za prikupljanje ponuda za poveravanje direktnog televizijskog i internet prenosa sednica Skupštine grada Kraljeva za 2021.godinu

.

11.01.2021.

Skupština grada Kraljeva

Odluka o izmenama i dopunama
Odluke o određivanju naziva trgova i ulica na teritoriji grada Kraljeva

.

11.01.2021.

GRAD KRALJEVO  

Obaveštenje o polaganju ispita za taksi vozače

.

28.12.2020 -11.01.2021.

GRAD KRALJEVO  

raspisuje

JAVNI POZIV 

Za izbor registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, preduzetnika i malih preduzeća iz sektora poljoprivrede  i turizma za sprovođenje radne prakse u oblasti održive poljoprivrede, turizma i kratkih vrednosnih lanaca

.

17.12.2020.

Odeljenje za inspekcijske poslove Gradska uprava

GODIŠNJI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ZA 2021. GODINU

.

14.12.2020.

 Gradsko veće grada Kraljeva

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O BUDŽETU GRADA KRALJEVA ZA 2021. GODINU U DELU PLANIRANJA INVESTICIJA

.

                                                                                                                                                                                                                                                                  31.03.2020.

Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Kraljeva donosi

Odeljenje za  urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne odnose
Gradske uprave grada Kraljeva
  

Registar izdatih identifikacionih oznaka za taksi vozila

2019
Važeća odobrenja zaključno sa  07.02.2019. godine 

2018
Važeća odobrenja zaključno sa  06.12.2018. godine 

Odobrenja izdata od 01.01.2018 – 06.12.2018.

  2017
  2016

OBAVEŠTENJE

o licu određenom za Zaštitu podataka o ličnosti u Gradskoj upravi grada Kraljeva

OBAVEŠTENJE

o licima ovlašćenim za vođenje upravnog postupka

Lokalni antikorupcijski plan (LAP) za grad Kraljevo

Plan                 Odluka

Udruženja građana

 Mesečni izveštaj                   ♦ Konačni izveštaj