ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
Парцеле за аутопут
Парцеле за Мораву
ПДР Обилазница за део аутопута Е-761

ГРАФИЧКИ ДЕО
2А и 2Б План намене површина
3А и 3Б План регулације
4А и 4Б План саобраћаја
5А и 5Б Планирано јавно и остало грађевинско земљиште