ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
–Координате осовинских тачака
–ПГР  Индустријска зона – спортски аеродром

ГРАФИЧКИ ДЕО

Подела на урбанистичке зоне и целине
Намена простора
Регулација
План саобраћаја
Јавно