ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ (ПГР) У ОКВИРУ ГУП-а:
1. ПГР „ЦЕНТАР И ЧИБУКОВАЦ“, („Службени лист града Краљева“, број 13/2013 и 24/2013) 24/2013)
     a. I ИЗМЕНА ПГР „ЦЕНТАР И ЧИБУКОВАЦ“ („Сл. лист града Краљева“, број 10/17 и 12/17)
     b. II ИЗМЕНА ПГР „Центар и Чибуковац“ („Службени лист града Краљева“, број 15/2020 и 20/2020)
2. ПГР „РАТАРСКО ИМАЊЕ – ГРДИЦА“, („Службени лист града Краљева“, број 13/2013 и 24/2013)
     a. ИЗМЕНА ПГР „РАТАРСКО ИМАЊЕ – ГРДИЦА“ („Сл. лист града Краљева“, број 5/18 и 8/18)
3. ПГР „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА – СПОРТСКИ АЕРОДРОМ“, („Службени лист града Краљева“, број 13/2013 и 24/2013)
4. ПГР „ГОРЊИ ЧИБУКОВАЦ“ („Сл. лист града Краљева“, број 16/17 и 23 /17)
5. ПГР „РИБНИЦА“, („Службени лист града Краљева“, број 13/2013 и 24/2013)
      a. I ИЗМЕНА ПГР „РИБНИЦА“ („Сл. лист града Краљева“, број 32/14 и 6/15)
     b. II ИЗМЕНА ПГР „РИБНИЦА“ („Сл. лист града Краљева“, број 16/18 и 19/18)
6. ИЗМЕНА ПГР „СИЈАЋЕ ПОЉЕ“ („Сл. лист града Краљева“, број 35/16 и 3/17)
7. ПГР „БЕРАНОВАЦ – КОВАНЛУК“, („Службени лист града Краљева“, број 5/2019 и 8/2019)
8. ПГР „РАТИНА“, („Службени лист града Краљева“, број 13/2013 и 24/2013)
     a. ИЗМЕНА ПГР „РАТИНА“ („Сл. лист града Краљева“, број 22/15 и 28/15)
9. ПГР „РАТИНА ПАНЧЕВО“, („Службени лист града Краљева“, број 13/2013 и 24/2013)
10. ПГР „КРУШЕВИЦА“ („Сл. лист града Краљева“, број 25/16 и 29/16)
11. ПГР „ЗОНА – ВОДОСНАБДЕВАЊА“ („Сл. лист града Краљева“, број 4/16 и 7/16)
12. ПГР „КУЛАГИЋА АДА – АДРАНИ“, („Службени лист града Краљева“, број 13/2013 и 24/2013)
a. ИЗМЕНА ПГР  „КУЛАГИЋА АДА – АДРАНИ“ („Сл. лист града Краљева“, број 30/14 и 33/14)
13. ПГР „ШЕОВАЦ -АДРАНИ“, („Службени лист града Краљева“, број 13/2013 и 24/2013)
     a. ИЗМЕНА ПГР „ШЕОВАЦ – АДРАНИ“ („Сл. лист града Краљева“, број 12/18 и 13/18)
14. ПГР „КОНАРЕВО -ДРАКЧИЋИ“, („Службени лист града Краљева“, број 13/2013 и 24/2013)
15. ПГР „ЈАРЧУЈАК“, („Службени лист града Краљева“, број 13/2013 и 24/2013)
     a. ИЗМЕНА ПГР „ЈАРЧУЈАК“, („Сл. лист града Краљева“, број 22/18 и 26/18)

Print Friendly, PDF & Email