Град Краљево

Чланови Привременог органа града Краљева


Кристина Марковић

Кристина Марковић је рођена 3. марта 1989. године у Краљеву.
Завршила је Основну школу „Вук Караџић“ у Рибници и Гимназију (друштвено-језички смер) у Краљеву.
Године 2013. је стекла звање дипломираног географа на Природно-математичком факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, а звање мастер географа 2015. године.
Била је запослена у Основној школи „Вук Караџић“ у Рибници као наставник географије и у Медицинској школи у Краљеву као професор друштвене географије. Године 2015. је радила у Туристичкој организацији града Краљева. Од децембра 2016. године обављала је послове шефа Кабинета градоначелника града Краљева. Запослена је у Дому ученика средњих школа у Краљеву од 2021. године. За помоћника градоначелника града Краљева за сарадњу са партнерским градовима постављена је марта 2022. године.

Влада Републике Србије ју је 30. октобра 2023. именовала за члана Привременог органа града Краљева.

Говори енглески језик и служи се немачким

Марко Матовић

Марко Матовић је рођен 1977. године у Краљеву, где је завршио ОШ „Димитрије Туцовић” и Гимназију (природно-математички смер). Дипломирао је на одсеку за математику Природно-математичког факултета у Крагујевцу.Од 2005. до 2007. године ради у Машинској техничкој школи „14. октобар“ у Краљеву као професор математике, а од 2008. до 2011. године у Одељењу за пројектовање, програмирање и развој Управе царина у Београду као програмер.Од 2011. године запослен је као професор математике и информатике у Гимназији и Медицинској школи у Краљеву.Од 2016. године ступа на функцију помоћника градоначелника града Краљева ресорно задуженог за социјална питања.

Влада Републике Србије га је именовала за члана Привременог органа града Краљева 30. октобра 2023. године. Говори енглески и служи се француским језиком.

Ожењен, отац двоје деце.

 


Ненад
   Марковић

Ненад   Марковић рођен је 01.01.1972.године у Краљеву. Основну школу  „Чибуковачки партизани “ и  Гимназију  завршио  је у Краљеву .Саобраћајни факултет завршио је у Београду и стекао звање  дипломирани инжењер саобраћаја.
Од  2002. до 2020 . године радио је као професор у ЕСТШ „Никола Тесла“ у Краљеву .Од марта  2020.године  запослен је у предузећу „СВИВ“ инжењеринг д.о.о. Чачак , на радном месту  предавача  за обуку  професионалних возача. 2014.године  потврђен му је мандат одборника  у Скупштини Града Краљева .
Од 2014.године  до 2016.године  обављао је функцију заменика  председника Скупштине Града Краљева.У  два мандата  је именован за председника Скупштине Града Краљева.

Председник је Савета за безбедност  саобраћаја града   Краљева.
Стални судски вештак за област  безбедности саобраћаја. Солидно знање  енглеског језика .

Влада Републике Србије га је именовала за члана Привременог органа града Краљева 30. октобра 2023. године.
Отац  два детета.

Драган Вулић

Драган Вулић рођен је 30.07.1970. године. По занимању је дипломирани економиста. У Краљеву живи од 1987. године.
На месту директора ЈКП „Пијаца“ Краљево је од 2013. године.
У минулом сазиву Народне скупштине Републике Србије обављао функцију посланика.
Влада Републике Србије га је именовала за члана Привременог органа града Краљева 30. октобра 2023. године.

Ожењен је, отац четворо деце.

Print Friendly, PDF & Email