Privreda

Prema raspoloživim podacima Agencije za privredne registre na dan 31.12.2015. godine, privredu grada čini 1398 privrednih društava i 3656 preduzetničkih radnji, što ukupno čini 5054 aktivnih privrednih subjekata.

Najznačajnija privredna delatnost u gradu je trgovina na veliko i malo sa 35,63%, prerađivačka industrija sa 23,19%, zatim saobraćaj i skladištenje sa 9,04%, stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti sa 8,24%, građevinarstvo sa 8,15%, i poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo sa 2,78%.

Spoljno trgovinska razmena na teritoriji grada Kraljeva u periodu januar – jul 2016. godine je iznosila 99.479.237 USD, od čega je izvoz u obimu 39.560.861 miliona USD, a uvoz 59.918.376 USD.

Mogućnosti investiranja na području grada Kraljeva se mogu podeliti u nekoliko segmenata:

-investiranje na “brownfield“ lokacije

– investiranje na “greenfield“ lokacije

– investiranje u sektor turizma

– investiranje u sektor poljoprivrede (posebno u segmentu prerađivačke delatnosti i unapređenju proizvodnje)

– investiranje u sektor obnovljivih izvora energije (biomasa i hidropotencijal)

Na području grada Kraljeva nalaze se značajne infrastrukturno opremljene površine namenjene industriji i privredi, a koje se nalaze pod nekadašnjim industrijskim kompleksima, takozvane “brownfield“ lokacije.

Takođe, grad raspolaže i odgovarajućim “greenfield“ lokacijama, koje se nalaze u industrijskim i poslovnim zonama, a koje se u skladu sa Zakonom mogu staviti na raspolaganje potencijalnim investitorima.

Turizam je jedan od značajnih potencijala grada Kraljeva jer raspolaže značajnim turističkim resursima: bogato kulturno istorijsko nasleđe, prirodni termalni i termomineralni izvori pogodni za razvoj banjskog turizma, očuvana prirodna sredina, značajne sportsko rekreativne i kulturne manifestacije, uslovi za razvoj seoskog turizma. Mogućnosti sa kojima grad raspolaže samo su delimično iskorišćene. Veoma značajne su i “brownfield“ lokacije na kojima se nalaze objekti prirodnog lečilišta i odmarališta Mataruška i Bogutovačka banja, koji mogu biti predmet investiranja u funkciji razvoja turizma.

Poljoprivredna proizvodnja i prerada svakako su veoma važan potencijal lokalnog ekonomskog razvoja, jer postoje povoljni uslovi koji se ogledaju u umereno kontinentalnoj klimi, dobrom vodnom režimu i značajnoj površini poljoprivrednog zemljišta (47,4%) i značajnom broju registrovanih poljoprivrednih gazdinstava (8.251). Na osnovu podataka iz popisa poljoprivrede posebno razvijene grane poljoprivrede su stočarstvo, voćarstvo i proizvodnja stočne hrane. Može se sa sigurnošću reći da je poljoprivreda veoma važna i strateška grana grada Kraljeva u smislu proizvodnje a i prodaje zdrave hrane ali i snabdevenošću pijace svežim proizvodiima.