Poljoprivreda

Poljoprivredu Kraljeva odlikuje raznolikost proizvodnih resursa koji se ogledaju u umereno kontinentalnoj klimi, dobrom vodnom režimu i postojanju različitih tipova zemljišta, što su bitne pretpostavke zauspešnu poljoprivrednu proizvodnju.

Područje Kraljeva veoma je raznoliko, od brdsko planinskog, preko brežuljkastog, do ravničarskog terena. Grad Kraljevo se nalazi u središnjem delu Srbije i zauzima prostor oko donjeg toka reke Ibar i srednjeg toka reke Zapadne Morave.

Centar Raškog okruga prostire se na površini od 1530 km2 na kome živi 125.488 stanovnika.U ruralnom području živi 56.739 stanovnika.

Prema rezultatima Popisa poljoprivrede iz 2012. godine u gradu Kraljevu postoji 11.713 poljoprivrednih gazdinstava, koja su u poljoprivrednoj 2011/2012. godini koristila 38.377 hektara poljoprivrednog zemljišta.

Struktura korišćenog poljoprivrednog zemljišta je sledeća:

v  42,15% oranice i bašte,

v  47,45% livade i pašnjaci,

Prema rezultatima Popisa poljoprivrede iz 2012. godine u gradu Kraljevu postoji 11.713 poljoprivrednih gazdinstava, koja su u poljoprivrednoj 2011/2012. godini koristila 38.377 hektara poljoprivrednog zemljišta.

Struktura korišćenog poljoprivrednog zemljišta je sledeća:

v  42,15% oranice i bašte,

v  47,45% livade i pašnjaci,

v  9,30% voćnjaci,

Prema rezultatima Popisa poljoprivrede iz 2012. godine u gradu Kraljevu postoji 11.713 poljoprivrednih gazdinstava, koja su u poljoprivrednoj 2011/2012. godini koristila 38.377 hektara poljoprivrednog zemljišta.

Potencijali za ruralni razvoj:

-Potencijal za razvoj poljoprivrede (47,4 % poljoprivrednog zemljišta);

-8.251 registrovanih poljoprivrednih domaćinstava;

-Postojanje gradskog Fonda za razvoj poljoprivrede

-Značajne površine zemljišta na kome je moguća intezivna poljoprivredna proizvodnja povrtarskih kultura uz razvoj savremenih sistema za navodnjavanje;

-Značajne površine zemljišta pogodnog za proizvodnju stočne hrane i razvoj stočarstva;

-Kvalitetno zemljište i agroekološki uslovi koji omogućavaju profitabilnu proizvodnju proizvoda za kojima raste tražnja na tržištu (voće, proizvodi u organskom postupku, stočni proizvodi);

Problemi u oblasti ruralnog razvoja :

-Nedostatak malih preradnih kapaciteta

-Nedovoljno izgrađena infrastruktura na seoskom području

-Usitnjen i rascepkan zemljišni posed

-Velika raščlanjenost reljefa koji otežava upotrebu mehanizacije u poljoprivredi

-Visok procenat napuštenih i zaparloženih površina

-Polarizacija privrednog razvoja uz veoma mali razvoj brdsko planinskog područja

-Mali procenat navodnjavanja i korišćenja raspoloživih vodnih resursa

-Slaba zaštita od elementarnih nepogoda

-Nepovoljna starosna struktura poljoprivrednih domaćinstava

-Nerešeni vlasnički odnosi na poljoprivrednom zemljištu

-Neorganizovanost poljoprivrednih proizvođača

Nadležnosti lokalne samouprave:

– Strateško planiranje i izrada projektne dokumentacije

-Razvoj poljoprivredne infrastrukture

-Razvoj ruralne infrastrukture

-Podrška razvoju investicija

-Podrška razvoju zadrugarstva i udruživanju

-Unapređenje kapaciteta lokalne administracije za podršku razvoja poljoprivrede

-Savetodavna, edukativna i finansijska podrška poljoprivrednih proizvođača

U cilju podsticaja razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja neophodno je obezbediti podršku razvoju zadrugarstva i udruživanja, obezbediti uslove za izgradnju sistema za navodnjavanje, izgraditi nedostajuću infrastrukturu na seoskom području, obezbediti podršku razvoju prerađivačkih kapaciteta, obezbediti sprovođenje edukativnih programa za poljoprivredne proizvođače, sprovođenje lokalnih programa podsticaja poljoprivredne proizvodnje, sprovođenje programa podrške razvoja proizvodnje zdrave hrane, sprovođenje mera programa zaštite poljoprivrednog zemljišta od elementarnih nepogoda.