Struktura lokalne privrede

Pored uloge opštinskog i administrativnog centra, grad Kraljevo ima i ulogu privrednog centra gde su koncentrisani skoro svi privrdni kapaciteti. Grad Kraljevo spada u grupu privredno razvijenih gradova u Republici Srbiji. Privredna aktivnost se odvija u 11 sektora ali najveći uticaj na privredna kretanja imaju preduzeća iz trgovine i prerađivačke industrije. Zahvaljujući dobrom geografsko-saobraćajnom položaju, grad Kraljevo je trgovinski centar Raškog okruga.

• Prirodni uslovi, plodno zemljište i rudna nalazišta, uslovili su da dominantne privredne grane u Kraljevu budu poljopriprivreda, metaloprerađivačka i vatrostalna industrija, drvna industrija, građevinarstvo i trgovina.

• Privreda grada Kraljeva raspolaže sa 74% vrednosti imovine i 72% kapitala Raškog okruga.

• Prema podacima Agencije za privredne registre u Kraljevu posluje 1.128 privrednih društava i 533 preduzetnika.

Najveći uticaj na privredna kretanja na teritoriji grada Kraljeva ostvaruju delatnosti trgovine i prerađivačke industrije. To su ujedno i sektori u kojima posluje najveći broj preduzeća na teritoriji grada Kraljeva.Uoblasti trgovine aktivno je 410 preduzeća ili 36,35%, a u oblasti prerađivačke industrije 277 preduzeća ili 24,56%.

Struktura preduzeća po delatnostima i veličini u Kraljevu, 2010 godina

Broj preduzeća

Udeo u ukupnom broju preduzeća (%)

velika

srednja

mala

ukupno

velika

srednja

mala

ukupno

UKUPNO

6

41

1.081

1.128

0,53

3,63

95,83

100

Poljoprivreda

/

/

39

39

/

/

3,46

3,46

Šumarstvo

/

/

4

4

/

/

0,35

0,35

Ribarstvo

/

/

3

3

/

/

0,27

0,27

Rudarstvo

/

/

6

6

/

/

0,53

0,53

Proizvodnja prehrambenih proizvoda i pića

/

6

50

56

/

0,53

4,43

4,96

Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda

/

/

26

26

/

/

2,30

2,30

Prerada kože i proizvodnja predmeta od kože

/

/

1

1

/

/

0,09

0,09

Prerada drveta i proizvodi od drveta

/

1

47

48

/

0,09

4,17

4,26

Proizvodnja papira, proizvoda od papira i štampanje

/

/

23

23

/

/

2,04

2,04

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

/

/

8

8

/

/

0,71

0,71

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

/

1

12

13

/

0,09

1,06

1,15

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

1

1

12

14

0,09

0,09

1,06

1,24

Proizvodnja osnovnih metala

/

/

2

2

/

/

0,18

0,18

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

1

4

28

33

0,09

0,35

2,48

2,92

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

/

/

9

9

/

/

0,80

0,80

Proizvodnja električne opreme

/

1

2

3

/

0,09

0,18

0,27

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

/

/

10

10

/

/

0,89

0,89

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

/

1

6

7

/

0,09

0,53

0,62

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

/

2

2

4

/

0,18

0,18

0,36

Proizvodnja nameštaja

/

2

11

13

/

0,18

0,98

1,16

Ostala prerađivačka industrija

/

/

7

7

/

/

0,62

0,62

Prerađivačka industrija – ukupno

2

19

256

277

0,18

1,68

22,70

24,56

Proizvodnja i snabdevanje el. energijom, gasom,parom i klimatizacija

1

1

4

6

0,09

0,09

0,35

0,53

Snabdevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada

1

3

11

15

0,09

0,27

0,98

1,34

Građevinarstvo

/

6

70

76

/

0,53

6,20

6,74

Trgovina na veliko i malo i opravka motornih vozila i predmeta za ličnu upotrebu

1

9

400

410

0,09

0,80

35,46

36,35

Hoteli i restorani

/

1

16

17

/

0,09

1,42

1,51

Saobraćaj, skladištenje i veze

1

1

91

93

0,09

0,09

8,07

8,24

Informisanje i komunikacije

/

/

22

22

/

/

1,95

1,95

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

/

/

4

4

/

/

0,35

0,35

Aktivnosti u vezi sa nekretninama, iznajmljivanje i poslovne aktivnosti

/

/

6

6

/

/

0,53

0,53

Stručne, naučne inovacione i tehničke delatnosti

/

/

112

112

/

/

9,93

9,93

Obrazovanje

/

/

22

22

/

/

1,95

1,95

Zdravstvena i socijalna zaštita

/

1

2

3

/

0,09

0,18

0,27

Ostale komunalne, društvene i lične uslužne aktivnosti

/

/

13

13

/

/

1,15

1,15

*Izvor podataka: Agencija za privredne registre, 2010

Spisak poslovnih banaka

Br.

Naziv banke

Adresa

Broj telefona

Broj filijala u gradu

1.

KBC banka AD

Milana Toplice 2

+381 36 232 499

1

2.

Agrobanka

Trg Vojske Jugoslavije 8

+ 981 36 318 780

1

3.

AIK Banka

Miloša Velikog 58

+381 36 326 200

1

4.

Alpha bank

Hajduk Veljkova 18

+ 381 36 231 810

1

5.

Banka Intesa A.D. Beograd

Trg Jovana Sarića 8

+381 36 311 560

1

6.

Čačanska banka a.d. Čačak

Trg Jovana Sarića 8

+381 36 320 970

1

7.

Credy banka AD Kragujevac

Heroja Maričića 37

+ 381 36 316 630

1

8.

EFG Eurobank a.d.

Heroja Maričića 33

+ 381 36 315 800

1

9.

Erste bank a.d.

Cara Dušana 41

+ 381 36 326 510

1

10.

Findomestic banka

Cara Dušana 45 a

+ 381 36 318 710

1

11.

Komercijalna banka a.d

Trg Srpskih ratnika bb

+ 381 36 326 720

1

12.

Metals- banka a.d. Novi Sad

Cara Dušana 27

+ 381 36 325 800

1

13.

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad

Hajduk Veljkova 14

+ 381 36 328 180

1

14.

Banka Poštanska štedionica a.d.

Oktobarskih žrtava 5

+ 381 36 304 460

1

15.

Privredna banka AD Beograd

Trg Srpskih ratnika 30

+ 381 36 328 920

1

16.

ProCredit Bank a.d.

Cara Lazara 44

+ 381 36 317 290

1

17.

Raiffeisen bank a.d. Beograd

Hajduk Veljkova 16

+ 381 36 329 600

1

18.

Societe Generale banka

Cara Lazara 38

+ 381 36 328 222

1

19.

Srpska banka a.d.

Trg Srpskih ratnika 1

+ 381 36 316 580

1

20.

UniCredit bank

Oktobarskih žrtava 22

+ 381 36 316 250

1

21.

Univerzal banka a.d. Beograd

Toplice Milana 11Šalter „Tempo“, Industrijska zona „Šeovac“

+381 36 312 910

+ 381 36 357 930

2

22.

Vojvođanska banka a.d.

Trg Srpskih ratnika 30

+ 381 36 302 180

1

23.

Marfin banka

Omladinska 55 a

+ 381 36 315 670

1

24.

Piraeus bank AD Beograd

Trg Jovana Sarića 8

+ 381 36 328 853

1

25.

Opportunity Banka a.d. Novi Sad

Heroja Maričića 47

+ 381 36 327 270

1

26.

NLB banka

Cara Lazara 24

+ 381 36 318 052

1

27.

Grčka banka

Miloša Velikog

1

Izvor podataka: Baza podataka finansijskih institucija, Služba za upravljanje projektima i LER

Spisak osiguravajućih društava

Br.

Naziv institucije

Adresa

Broj telefona

Broj filijala u gradu

1

Dunav osiguranje ADO

Oktobarskih žrtava 14

+ 381 36 236 366

1

2

DDOR Novi Sad

Trg Srpskih ratnika 41

+ 381 36 317 540

1

3

Delta Generali osiguranje

Veljka Vlahovića 25

+ 381 36 313 998

1

4

UNIQA osiguranje

IV Kraljevački bataljon 19

+ 381 36 311 487

1

5

Wiener Stadtische

Cara Lazara 38

+ 381 36 234 266

1

6

Takovo osiguranje ADO

Moše Pijade 35

Cara Lazara 69-14

+ 381 36 231 500;

+ 381 36 312 701

2

7

Triglav Kopaonik ADO

Trg Vojske Jugoslavije, aneks bloka 21

+ 381 36 322 222

1

8

Auto – moto društvo

Dositejeva 1

+ 381 36 312 252

1

Izvor podataka: Baza podataka finansijskih institucija, Služba za upravljanje projektima i LER

Spisak stranih investitora koji su investirali na teritoriji grada Kraljeva

Redni broj

Naziv kompanije

Investitor

Zemlja porekla

Delatnost komapanije

1.

Sicoberi

Sicoberi

Francuska

Hladnjača

2.

Mondi Serbia

Mondi Serbia

Belgija

Hladnjača

3.

Aero east Europe

Aeroeast

Italija

Montaža Letilica

4.

SATO

SATO

Nemačka

Obrada metala

5.

FARMAD

FARMAD

SAD

Mlekarstvo

Spisak stranih investitora koji obavljaju svoju delatnost na teritoriji Kraljeva

1.

Mol

Mađarska

Benzinska pumpa

2.

Avia

Švajcarska

Benzinska pumpa

3.

OMV

Austrija

Benzinska pumpa

4.

Luk-oil

Ukrajina

Benzinska pumpa

5.

Eko

Grčka

Benzinska pumpa