Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza

Adresa:

Vlajkovićeva 3/5
11 000,Beograd, Srbija
Tel +381 11 33 98 550
Fax +381 11 33 98 814
e-mail :office@siepa.gov.rs
http://www.siepa.gov./rs

PODRŠKA IZVOZNO ORIJENTISANIM PREDUZEĆIMA

SIEPA pruža značajnu podršku domaćim malim i srednjim preduzećima i to u okviru sledećih usluga:

 • Analiza i pružanje informacija o stranim tržištima
 • Mogućnost povezivanja sa potencijalnim partnerima u inostranstvu
 • Organizovanje učešća srpskih kompanija na sajmovima u inostranstvu
 • Organizacija poslovnih susreta između domaćih i stranih kompanija u zemlji i inostranstvu
 • Organizacija pojedinačnih poseta stranih kupaca domaćim kompanijama
 • Organizovanje studijskih putovanja u inostranstvo i poseta sajmovima
 • Organizacija seminara i obuka za domaće kompanije
 • Organizacija „Upoznajte kupce“ susreta

PODRŠKA INVESTITORIMA 

Promovisanjem mogućnosti za ulaganja i pružanjem pomoći stranim investitorima da započnu ili prošire poslovanje u Srbiji, SIEPA aktivno radi na razvoju domaće privrede, kroz otvaranje novih radnih mesta, transfer tehnologija i znanja, unapređenje poslovnog upravljanja i druge koristi od stranih direktnih investicija.

Kompanijama koje žele da investiraju ili reinvestiraju u Srbiji nude sledeće usluge:

 • pronalaženje grinfild i braunfild lokacija
 • pomoć u administrativnim procedurama na svim nivoima
 • posredovanje u komunikaciji sa nadležnim institucijama na državnom i lokalnom nivou
 • povezivanje sa lokalnim dobavljačima