Измењен начин рада Градске управе града Краљева за време ванредног стања

Начелница Градске управе града Краљева Јелена Бекчић је апеловала [...]