Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Краљева је наставио активности на додељивању дезинфекционог средства, натријум хипохлорита (NaOCl) другим локалним самоуправама, До сад су се граду Краљеву обратиле 32 локалне самоуправе, којима је одобрено преузимање укупно 10.840 литара натријум хипохлорита (NaOCl).

Print Friendly, PDF & Email