UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

klikom na sliku otvarate .pdf dokument

29.06.2017.

Projekat Upravljanje ljudskim resursima u jedinicama lokalne samouprave

U okviru Projekta Upravljanje ljudskim resursima u jedinicama lokalne samouprave koji finansira Evropska unija i Savet Evrope, a implementira kancelarija Saveta Evrope u Beogradu u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština realizuju se paketi podrške u dvadeset gradova i opština.

Paketi podrške imaju za cilj uspostavljanje moderne funkcije upravljanja ljudskim resursima u lokalnim samoupravama i unapređenje uslova za efikasnu implementaciju Zakona o zaposlenima u Autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

Danas je u Gradskoj upravi grada Kraljeva počela obuka koja je namenjena rukovodiocima svih organizacionih jedinica i zaposlenima u organizacionim jedinicama za upravljanje ljudskim resursima. Teme koje se obrađuju su Upravljanje ljudskim resursima i pravni i institucionalni okvir i Ocenjivanje i formulisanje radnih ciljeva.