На осамдесетој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, пред краљевачким већницима нашло се шеснаест тачака дневног реда.

Веће је донело Закључак којим се утврђује Предлог Решења о именовању директора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“.

Донет је Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о изменама Одлуке о радном времену у трговинским, занатским и угоститељским објектима на територији града Краљева, као и Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о обављању делатности зоохигијене.

Градско веће донело је Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о Видовданској награди ученицима основних и средњих школа са територије града Краљева.

Краљевачки већници позитивно су се изјаснили на Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о праву на једнократну новчану накнаду за прворођено дете односно Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о новчаној помоћи незапосленим породиљама, као и Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији града Краљева.

На седници Градског већа донет је Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о допуни Одлуке о праву на накнаду дела трошкова сахрањивања лица преминулих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2.

Чланови Градског већа су донели два закључка којима се утврђују предлози одлука – о измени Одлуке о оснивању Центра за стручно усавршавање запослених у образовању града Краљева и о престанку важења Одлуке о образовању Савета за родну равноправност града Краљева.

О наведеним предлозима одлуку ће донети одборници на наредној  Скупштини града Краљева.

Веће је донело четири решења о давању у закуп на период до 10 година – стана број 34 у Улици Рада Вилотијевића број 3 односно пословног простора у Улици октобарских жртава број 46, пословног простора у Омладинској улици број 28, Л-5, пословног простора у Улици цара Лазара број 72/13.

Донето је Решење Градског већа града Краљева о давању сагласности закупцу пословног простора у Омладинској улици број 35 у Краљеву, на кп број 961 КО Краљево, за извођење радова који имају карактер инвестиционог одржавања закупљеног пословног простора.

Већници су донели Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 7.000.000,00 динара, за покривање дела месечних обавеза за мај и јун 2022. године по Одлуци о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији града Краљева.

Print Friendly, PDF & Email