Квалитет воде за пиће

У складу са Законом о заштити животне средине (“Сл.гласник РС”, бр. 135/04) и обавезама локалне самоуправе реализују се активности праћења стања животне средине за области заштите воде,ваздуха и заштите од буке

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО врши послове санитарно-хигијенске контроле воде за пиће на територији града Краљева.
Мониторинг квалитета вода на локалном нивоу представља извршење стандардизованих мерења и осматрања воде са циљем да се дефинише статус и квалитет воде.
Програм контроле квалитета воде за пиће на територији града Краљева обухвата контролу квалитета воде за пиће са сеоских водовода и контролу квалитета воде за пиће са локалних водних објеката за алтернативно водоснабдевање.

КВАЛИТЕТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ СА СЕОСКИХ ВОДОВОДА

детаљније

КВАЛИТЕТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ СА ЛОКАЛНИХ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА АЛТЕРНАТИВНО ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

детаљније

Print Friendly, PDF & Email