Kvalitet vode za piće

U skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine („Sl.glasnik RS“, br. 135/04) i obavezama lokalne samouprave realizuju se aktivnosti praćenja stanja životne sredine za oblasti zaštite vode,vazduha i zaštite od buke

KONTROLA KVALITETA VODE ZA PIĆE

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO vrši poslove sanitarno-higijenske kontrole vode za piće na teritoriji grada Kraljeva.
Monitoring kvaliteta voda na lokalnom nivou predstavlja izvršenje standardizovanih merenja i osmatranja vode sa ciljem da se definiše status i kvalitet vode.
Program kontrole kvaliteta vode za piće na teritoriji grada Kraljeva obuhvata kontrolu kvaliteta vode za piće sa seoskih vodovoda i kontrolu kvaliteta vode za piće sa lokalnih vodnih objekata za alternativno vodosnabdevanje.

KVALITET VODE ZA PIĆE SA SEOSKIH VODOVODA

detaljnije

KVALITET VODE ZA PIĆE SA LOKALNIH VODNIH OBJEKATA ZA ALTERNATIVNO VODOSNABDEVANJE

detaljnije