Postupak procene uticaja

Odsek za zaštitu životne sredine je nadležni organ za poverene poslove Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine  u postupku primene Zakona o proceni uticaja  na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“, br.135/04 i 36/09)

FAZE U POSTUPKU PROCENE UTICAJA

I  Odlučivanje o potrebi procene uticaja i o obimu i sadržaju studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Postupak pokreće nosilac projekta koji podnosi zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja nadležnom organu kao i popunjene prilog 1 i prilog 2.

U slučaju kada je projekat izgrađen bez odobrenja za izgradnju ili se koristi bez odobrenja za upotrebu, podnosi se zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu

II Odlučivanje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja

Nosilac projekta podnosi zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja nadležnom organu, zajedno sa 3 primerka studije o proceni uticaja i 3 primerka netehničkog kraćeg prikaza podataka  projekta.

Ispod možete preuzeti obrasce iz Elektronskog registra

I Odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu i o obimu i sadržaju studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu

II Odlučivanje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

Odlučivanje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu