Поводом изненадне смрти градоначелника Краљева др Милоша Бабића, заменик градоначелника
Весна Николић Вукајловић , начелник Градске управе Јелена Бекчић Луковић и шеф одсека за
послове Градског већа Зоран Туцаковић су на конференцији за новинаре упознали новинаре са
новонасталом ситуацијом у функционисању града Краљева
.

Чланом 43. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07)
прописано је да председник општине има заменика, који га замењује у случају његове
одсутности и спречености да обавља своју дужност. Чланом 66. став 4. истог закона
прописано је да се одредбе овог закона које се односе на председника општине примењују
на градоначелника. Чланом 56. став 2. Статута града Краљева („Службени лист града
Краљева“, број 4/08) прописано је да градоначелник има заменика, који га замењује у
случају његове одсутности и
спречености да обавља своју дужност.
Чланом 50. став 4. Закона о локалној самоуправи прописано је да председник општине,
заменик председника општине или члан општинског већа који су разрешени или су поднели
оставку
, остају на дужности и врше текуће послове, до избора новог
председника општине, заменика председника општине или члана општинског већа.
Чланом 71. став 3. Статута града Краљева прописано је да градоначелник, заменик
градоначелника
или члан Градског већа који су разрешени или су поднели оставку,
остају на дужности и врше текуће послове, до избора новог
градоначелника,
заменика градоначелника или члана Градског већа.

 Дакле, након изненадне и трагичне смрти др Милоша Бабића, градоначелника
града Краљева, нема прекида у функционисању органа града Краљева, имајући у виду
наведене законске и статутарне одредбе.

     

 

 

Print Friendly, PDF & Email