ДРЖАВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ:


МИНИСТАРСТВА:


 • Министарство унутрашњих послова – www.mup.gov.rs
 • Министарство привреде – www.privreda.gov.rs
 • Министарство одбране – www.mod.gov.rs
 • Министарство спољних послова – www.mfa.gov.rs
 • Министарство финансија  – www.mfin.gov.rs
 • Министарство правде  – www.mpravde.gov.rs
 • Министарство културе и информисања – www.kultura.gov.rs
 • Министарство здравља – www.zdravlje.gov.rs
 • Министарство пољопривреде и заштите животне средине – www.mpt.gov.rs/
 • Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања – www.ekoserb.gov.rs
 • Министарство омладине и спорта – www.mos.gov.rs
 • Министарство трговине, туризма и телекомуникација – www.mtt.gov.rs
 • Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – www.mgsi.gov.rs
 • Министарство просвете, науке и технолошког развоја – www.mpn.gov.rs
 • Министарство рударства и енергетике – http://mtt.gov.rs
 • Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – www.minrzs.gov.rs
 • Министарство државне управе и локалне самоуправе – www.mduls.gov.rs

ЗАВОДИ:


 • Републички геодетски завод – www.rgz.gov.rs
 • Дирекција за електронску управу – digitalnaagenda.gov.rs
 • Републички завод за заштиту споменика културе – www.heritage.gov.rs
 • Републички завод за здравствено осигурање – www.rzzo.gov.rs
 • Републички завод за статистику – http://webrzs.stat.gov.rs
 • Национална служба за запошљавање – www.nsz.gov.rs
 • Сеизмолошки завод Србије – www.seismo.gov.rs
 • Хидрометеоролошки завод Србије – www.hidmet.gov.rs

АГЕНЦИЈЕ:


 • Агенција за приватизацију – www.priv.rs
 • Агенција за привредне регистре – www.apr.gov.rs
 • Агенција за лиценцирање стечајних управника – www.alsu.gov.rs
 • Национална Агенција за регионални развој – www.narr.gov.rs/
 • Развојна агенција Србије – www.ras.gov.rs/sr
 • Агенција за енергетику – www.aers.rs
 • Републичка радиодифузна агенција – www.rra.org.rs
 • Републичка агенција за телекомуникације – www.ratel.rs
 • Агенција за борбу против корупције – www.korupcija.gov.rs
 • Агенција за безбедност саобраћаја – www.abs.gov.rs

УПРАВЕ:


ПРАВОСУЂЕ:


ЦРКВА:


ОСТАЛО:


Print Friendly, PDF & Email