Чланови Градског већа града Краљева су на шездесет четвртој (ванредној) седници Градског већа разматрали петнаест тачака, од чега су четрнаест биле предложене пред саму седницу, а једна тачка је допуна члана Градског већа Владимира Лазаревића.

Према речима председавајућег Градским већем градоначелника града Краљева др Предрага Терзића, најважнија је Одлука о прибављању, располагању и управљању стварима које се налазе у јавној својини града Краљева. Према његовим речима, ради се о веома значајном предлогу Одлуке који је обухватио све оне непокретне ствари које се налазе у јавној својини града Краљева и прописао начин њиховог располагања, управљања и коришћења.

„На седницама Градског већа смо више пута разговарали о овом проблему и давали сагласност за давање у закуп одређених просторија било месним заједницама било другим директним корисницима буџета града Краљева. Након тога, по завршетку поступка издавања у закуп и склапања уговора, ми ни у једном тренутку нисмо имали контролу над потписаним уговорима, што је неретко производило и такве последице да су се одређене уговорне стране обраћале суду и да је Правобранилаштво морало да буде ангажовано у тим споровима. У овој ситуацији мењамо у потпуности процедуре, тако да су од данас органи града укључени у све делове овог процеса. Имаћемо и прецизан попис свих оних станова и локала који се налазе у јавној својини града Краљева. У будућности ћемо морати да дефинишемо односе и са јавним предузећима која користе пословни простор који се налази у јавној својини града Краљева“, рекао је градоначелник.

Поводом донетог Решења о давању сагласности „Орион Телекому“ за постављање кабловских инсталација на стубовима јавног осветљења у првој зони, градоначелник је подсетио на то да је на самом почетку мандата ове извршне власти у граду Краљеву донета одлука о наплаћивању права службености када неко од оператера („Телеком“, ЕПС), компаније, појединци који зидају хидроелектране жели да користи земљиште које је својина града Краљева.

„Онда смо наплаћивали по дужном метру, у зависности од зоне града, одређени износ средстава. На тај начин смо прво увећали приходе града, а успели смо и да коначно покажемо да јавна својина града Краљева није бесплатна, морамо да наплатимо нешто што је наше. Уколико неко жели да користи јавну својину града Краљева, он то мора да плати. С друге стране, грађани знају да, у погледу кабловских оператера, у погледу њихових инсталација, постоји општи хаос у граду, стубови јавне расвете су нам се претворили у паукове мреже и морамо коначно да уведемо ред и у ову област“, објаснио је градоначелник.

С обзиром на то да је „Орион Телеком“ компанија која долази на тржиште града Краљева, а да претходно није имала своје инсталације, и од самог почетка плаћа закуп стубова јавне расвете, градоначелник је најавио:

„Неки други кабловски оператери, који су нелегално почели да користе стубове јавне расвете, мораће у најкраћем року да почну да плаћају закуп граду Краљеву, који на годишњем нивоу износи 2.000 динара у првој зони, док је у другој нешто нижи.“

Градски већници су донели одлуку, на препоруку надзорних одбора јавних предузећа „Топлана“ и „Чистоћа“, о коришћењу добитака из 2017, године за попуњавање губитака из пртетходних година. Град се у случају ова два предузећа одрекао своје добити, која је била уплаћена у градски буџет.

„Прошлог пута смо добили половину добитка од ЈКП „Путева“, овог пута цео добитак иде на покривање губитака из претходних година ова два предузећа. То је начин за оздрављење наших предузећа, смањивање њихових губитака. У случају „Чистоће“ тај губитак је сада минималан, а у „Топлани“ је 43.000.000 динара. Ако меримо краљевачку са топланама у окружењу, она стоји неупоредиво боље, поготову ако говормо о топлани у Трстенику. Овај губитак ни у ком случају не угрожава рад „Топлане“, која већ другу годину заредом показује јако велики добитак. Очекујем да ће у наредних неколико година успети да у потпуности неутралишу губитак из претходних година, који у неком делу и није реалан, јер произилази из курсних разлика на основу кредита који је ова фирма склопила са KfW банком“, обрзложио је Терзић.

Чланови Већа су донели Решење о давању на коришћење возила „дачија логан“ Центру локалних услуга града Краљева, који је као јавна установа чији је оснивач град Краљево почео да функционише после именовања директора.

„Успели смо да региструјемо ову установу, обезбедимо простор у Улици Зелена Гора за њено функционисање, потребан материјал, финансијска средства су већ обезбеђена буџетом за 2018. Сада обезбеђујемо возило, које је до сада користио Центар за социјални рад Краљево односно Дневни центар за старе. Будући да ова услуга није више у надлежности Центра за социјални рад, већ се преноси Центру социјалних услуга, нормално је да и ово возило пређе на коришћење у нову установу. Очекујем да ће веома брзо установа почети да функционише у пуном обиму и да ће сви грађани који су до сада користили услуге Центра за социјални рад у овим областима на исто квалитетан начин моћи да их користе и у нашој новој установи“, изјавио је др Предраг Терзић, градоначелник Краљева након седнице Градског већа.

Print Friendly, PDF & Email